Home About Browse Search
Svenska


Fahlgren, Anna, 2018. Serotonins betydelse för sinnesstämning hos hund med fokus på aggressivitet och oro. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
503kB

Abstract

Behavioural problems in dogs might affect the welfare of both humans and dogs negatively. Today, psychological diseases such as depression, are common in humans. In contrast, in dogs, behavioural problems associated with separation and anxiety are commonly reported. Serotonin has appeared to be important for development of depression in humans, and it can therefore be interesting to study if changes in serotonin levels are correlated to behavioural problems in dogs as well. This literature study aims to investigate if there are associations between serotonin and behaviour in dogs and if breed, gender, feed and exercise can affect the serotonin concentration. Since the literature mainly reports studies on aggression and anxiety in dogs this literature study focuses on these issues. Serotonin is a biogenic amine, synthesized from tryptophan, and can be classified as neurotransmitter, a hormone or a mitogen. It has several functions and operates for example in the central nervous system, the gastrointestinal tract and the cardiovascular system. There are seven subtypes of serotonin receptors which are called 5-HT1-7. The serotonin concentration has been reported to be lower in aggressive and anxious dogs. The concentration may be affected by breed, and possibly by gender and age. A larger amount of tryptophan in the food can have an impact on the concentration, as well as exercise. However, further research is required since many of the studies show contradictory results.

,

Beteendeproblem hos hund kan påverka både människors och hundars välfärd negativt. Psykisk ohälsa, som depression, är idag mycket vanligt hos människor. Hos hundar rapporteras istället ofta orosrelaterade beteendeproblem såsom separationsångest och rädslor. Hos människa har serotonin visat sig ha betydelse för utvecklandet av depression, och det kan därför vara av intresse att undersöka om det finns motsvarande samband hos hund. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur sinnesstämningen hos hund påverkas av serotonin, samt om ras, kön, ålder, foder och motion har någon inverkan. Då merparten av litteraturen behandlar aggressivitet och oro hos hund har denna litteratursammanställning fokuserat på detta. Serotonin syntetiseras från tryptofan och är en biogen amin som kan fungera som neurotransmittor, hormon eller mitogen. Serotonin har flera olika funktioner, bland annat verkar substansen i det centrala nervsystemet, magtarmkanalen och i hjärt-kärlsystemet. För närvarande finns sju huvudgrupper av serotoninreceptorer som kallas för 5-HT1-7. Det tycks finnas vissa samband mellan serotonin och sinnesstämning hos hund och serotoninkoncentrationen tycks ofta kunna vara lägre hos aggressiva och oroliga hundar. Koncentrationen har rapporterats kunna påverkas av hundens ras, och möjligtvis kön och ålder. En högre andel tryptofan i fodret kan eventuellt ha en inverkan på koncentrationen och även hundens motion kan möjligtvis påverka serotoninnivåerna. Flera studier visar dock motsägelsefulla resultat och ytterligare forskning inom området behövs.

Main title:Serotonins betydelse för sinnesstämning hos hund med fokus på aggressivitet och oro
Authors:Fahlgren, Anna
Supervisor:Sandberg, Eva
Examiner:Höglund, Katja
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:aggressivitet, hund, oro, serotonin, sinnesstämning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9490
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9490
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2018 13:59
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics