Home About Browse Search
Svenska


Wallgren, Torun, 2011. Genetisk variation i spermakvalitet, och dess koppling till galtars fruktsamhet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
208kB

Abstract

Det finns många faktorer som påverkar galtens ejakulatkvalitet, t.ex. genetisk bakgrund och miljöfaktorer. Om det finns ett samband mellan ejakulatets kvalitet och galtens verkliga fruktsamhet kan man lätt skilja på bra och dåliga galtar, och därmed sålla bort galtar med dålig fruktsamhet. I Sverige kontrolleras idag alla ejakulat som skall gå till artificiell insemination för fem klassiska spermieegenskaper (volym, koncentration, motilitet, andelen onormala spermier och totala antalet spermier), för att få en uppfattning om ejakulatets kvalitet. Dock har det inte kunnat påvisas att dessa egenskaper har någon klar koppling till galtens verkliga fruktsamhet, även om de kan ge indikationer om den. Däremot har man kunnat koppla fertiliteten till spermiernas morfologi och dess s.k. kromatin-integritet. Dock kan de klassiska spermieegenskaperna ge en indikation på galtens och ejakulatets fruktsamhe vilket kan utnyttjas både bland bruksgaltarna och i avelsurvalet för spermakvalitet. Alla de klassiska spermieegenskaperna har arvbarheter som är tillräckligt höga för avelsurval och kan därför sättas in i avelsmålet, som ett mått på galtens fruktsamhet. Det skulle kunna säkerställa en god spermaproduktion i nästkommande generationer hos framförallt faderraserna, eftersom de idag främst selekteras på tillväxthastighet, foderomvandlingsförmåga och köttighet vilka har visat sig ha en negativ genetisk koppling till spermakvaliteten i ejakulatet.

,

There are many factors affecting the quality of the ejaculate, both genetic and environmental. If there were linkages between the quality of the ejaculate and the boar’s actual fertility, one could easily separate good and bad boars. That could make the pig breeding more efficient. Today, all ejaculates for artificial insemination in Sweden are screened for five classical sperm traits (volume, concentration, motility, percentage of abnormal sperm and the total amount of spermatozoa), to get an opinion of the quality of the ejaculate. However, no relations have been detected amongst the classical sperm traits and the ejaculates true fertility rate, even though they can give an indication of the fertility of the ejaculate. On the other hand, the fertility (if the sow gets pregnant or not) of the ejaculate has been linked to the sperm morphology and the integrity of the chromatin in the spermatozoa. However, the classical sperm traits can give an indication of the fertility rate in the ejaculate, and thereby be used in breeding for sperm quality. All of the classical sperm traits have estimates of heritabilities that make them suitable for selection, and can therefore be included in the breeding program, as a measurement of the boar fertility. That could secure a good sperm production in generations to come, especially in the sire-line breeds, since they are, today, mainly selected for growth rate, food conversion rate and proportion of meat, which has been found to be genetically negative correlated to the quality of the spermatozoa in the ejaculate.

Main title:Genetisk variation i spermakvalitet, och dess koppling till galtars fruktsamhet
Authors:Wallgren, Torun
Supervisor:Lundeheim, Nils
Examiner:Ryhmer, Lotta
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:353
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:galt, fertilitet, spermiekvalitet, spermieegenskaper
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-416
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-416
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2011 11:49
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics