Home About Browse Search
Svenska


Furenbäck, Veronica, 2017. Negativ energibalans hos mjölkkor : mätmetoder och förebyggande management. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

En trend idag är att antalet mjölkkor minskar och mjölkmängden per ko ökar. Mjölkavkastningen
per ko har ökat med hjälp av genetiska framsteg, bättre utfodring och
management. När mjölkproduktionen startar runt kalvning krävs det ett större näringsbehov
som kon inte kan tillgodose genom intag av föda. Det gör att kon hamnar
i negativ energibalans och kan utveckla metaboliska sjukdomar så som ketos
och löpmagsomvridning. Kon kompenserar detta med mobilisering av de egna
fettreserverna för att få tillgång till energi vilket leder till minskat hull.
För att skatta om kon befinner sig i negativ energibalans så finns det två lämpliga
metaboliter; β- hydroxybutyrat och fria fettsyror. β- hydroxybutyrat som kan testas
genom blodprov men också i mjölk och urin efter kalvning. Fria fettsyror testas
genom blodprov och detta kan även göras innan kalvning för att få ett säkert resultat
som visar hur lågt kon har hamnat i negativ energibalans. Kor som utvecklar negativ
energibalans har en lägre fettprocent i mjölk under de första laktationsveckorna,
den låga fettprocenten kan därför vara en parameter som kan användas för att indikera
att kon är i negativ energibalans.
Managementmetoder som kan förebygga negativ energibalans kan vara kontrollerad
energifoderstat och att tillsätta fett i foderstaten under sinperioden, förkorta
eller ta bort sinperioden och förlänga kalvningsintervallet. Detta borde förespråkas
till lantbrukare för att få en hållbar ko som producerar mjölk utifrån sin förmåga
utan att bli sjuk samt att mjölkföretagen får en högre ekonomisk vinst.

,

Today the number of cows is decreasing but at the same time the milk production
per cow is increasing. Genetic progress, better feeding and management have
achieved increased milk production per cow. When the cow begins to produce milk
it result in increased nutritional requirements that the cow cannot cover by feed
intake and the cow can therefore risk to get into negative energy balance that if
severe can lead to metabolic disorders like ketosis and displaced abomasum. The
cow starts to mobilize fat recourses to get energy, which in turn can lead to weight
loss.
To estimate negative energy balance there are two reliable metabolites; β- hydroxybutyrate
and non- esterified fatty acid. β- hydroxybutyrate are tested in blood
and also in milk and urine postpartum. Non- esterified fatty acid test takes only
from blood and can also be tested prepartum to get a trustworthy result. Cows that
experience negative energy balance in early lactation has a low milk fat percentage,
this low fat percentage in milk can be a parameter to indicate if the cow experience
negative energy balance.
To prevent negative energy balance different management methods can be used
such as; controlled energy diet and/or inclusion of extra fat in diet during dry period,
short or removed dry period and extended lactation. These methods should be
promoted to farmers to get a sustainable cow that produce milk on the basis of her
ability without sicknesses and to get an increased profit for the farmers.

Main title:Negativ energibalans hos mjölkkor
Subtitle:mätmetoder och förebyggande management
Authors:Furenbäck, Veronica
Supervisor:Kronqvist, Cecilia
Examiner:Holtenius, Kjell
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:601
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:β- hydroxybutyrat, BHB, Fria fettsyror, NEFA, Sinperiod, Övergångsperiod
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6537
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6537
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2017 11:29
Metadata Last Modified:05 Jul 2017 11:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics