Home About Browse Search
Svenska


Lindell, Joanna, 2011. Social inlärning - hur värphöns påverkas av andra individer. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
419kB

Abstract

Social inlärning influeras av interaktioner, eller observationer, av en artfrände eller dennes produkter. Beteendet och närvaron av en artfrände kan påverka beteendet hos en individ, vilket i sin tur kan leda till överföring av nya beteendemönster i en population. De domesticerade djurens kapacitet för social inlärning, samt effekterna av detta, är stora frågor inom husdjurens skötsel och välfärd. För värphöns är det viktigt att undersöka om skadliga beteendemönster, som kannibalism och fjäderplockning, är resultat av social inlärning. Syftet med denna litteraturstudie var att granska den domesticerade hönans (Gallus gallus domesticus) kapacitet för att dra lärdom via social inlärning. Den domesticerade hönan har en väl utvecklad kommunikation inom flocken och deras sociala inlärning har en flexibilitet, och komplexitet, vilket gör dem användbara för denna typ av forskning. Responsfacilitering, social facilitering, lokal förstärkning och stimuliförstärkning är inlärningsformer som visats påverka hönans beteende vid t.ex. födosök, sandbadning och kannibalism. Värphöns beteende påverkas i stor grad av sociala faktorer och de visar en stor kapacitet för social inlärning.

,

Social learning is influenced by interactions or observations of a conspecific or its products. The behaviour and presence of a conspecific can affect the behaviour of an individual, which in turn can lead to the transmission of new behaviour patterns in a population. The domesticated animals’ capacity for social learning and the effects of it are important questions concerning the care and welfare of animals. For laying hens it is crucial to investigate whether harmful behaviour patterns, such as cannibalism and feather pecking, are the result of social learning. The aim of this literature study was to investigate the domesticated hens´ (Gallus gallus domesticus) capacity to learn by social learning. Domesticated hens have a well developed communication within the flock and their social learning has a flexibility and complexity which makes them useful for research about social learning. Response facilitation, social facilitation, local enhancement and stimuli enhancement are forms of learning that are proven to affect the behaviour of hens, e.g. in foraging, dust bathing and cannibalism. Laying hens behaviour is largely affected by social factors and they show a great capacity to learn socially.

Main title:Social inlärning - hur värphöns påverkas av andra individer
Authors:Lindell, Joanna
Supervisor:Wichman, Anette
Examiner:Keeling, Linda
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:337
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:värphöns, social inlärning, social påverkan, kommunikation, demonstratör, födosök, sandbad, putsning, fjäderplockning, kannibalism
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-255
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-255
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:10 Jun 2011 14:16
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics