Home About Browse Search
Svenska


Ratcovich, Elin, 2016. Strömedel till mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
425kB

Abstract

Strömedel används för att skapa en liggyta med god hygien och bra komfort för mjölkkor. Hygienen är betydelsefull för kostsamma sjukdomar som mastit och komforten påverkar hur länge korna väljer att ligga ned. Reducerad liggtid kan leda till stress, hältor och till viss del minskat foderintag. Ett lämpligt strömedel för mjölkkor bör vara mjukt, rent, torrt och strös i rikliga mängder. Det oorganiska strömedlet sand är positivt då det generellt har ett lägre bakterieinnehåll än organiska strömedel men verkar dock kräva en viss invänjningsperiod innan korna accepterar det som liggunderlag. Bättre accepteras strömedel som spån och halm. Strömedel som kan tänkas bli mer aktuella i framtiden är bland annat fiberströ, compost bedded pack, hästgödsel och komposterat hushållsavfall. Alla material har sina för- och nackdelar och vilket strömaterial som är bäst för den enskilde lantbrukaren beror på flera faktorer, bland annat utformning av stall, utgödslingssystem och strömetod.

,

Bedding materials are used to provide a lying area with good hygiene and great comfort for dairy cows. Hygiene is important for diseases such as mastitis and comfort affect how long the cows choose to lie down. Reduced lying time can lead to stress, lameness and partially reduced feed intake. A lying area should be supplied with large amounts of bedding material that provides softness, cleanness and dryness. The inorganic bedding material sand is positive as it generally has a lower bacterial content than organic litter, but seems to require a certain introduction period before the cows accept it as lying surface. Better accepted bedding materials are sawdust and straw. Bedding materials that may become more relevant in the future are manure solids bedding, compost bedded pack, horse manure and box compost. All materials have their pros and cons and what litter is best for the individual farmer depends on several factors, including the design of stable, manure handling system and bedding method.

Main title:Strömedel till mjölkkor
Authors:Ratcovich, Elin
Supervisor:Rustas, Bengt-Ove
Examiner:Holtenius, Kjell
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:567
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:hygien, komfort, liggbeteende, preferens, strö, välfärd, hygiene, comfort, lying behavior, preference, bedding, welfare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5489
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5489
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2016 15:08
Metadata Last Modified:03 Aug 2016 09:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics