Home About Browse Search
Svenska


Christina, Eliasson, 2011. Aggressivt beteende hos suggor vid gruppering. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
302kB

Abstract

Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka vilka faktorer som påverkar aggressionsnivån hos grupphållna suggor och vilka konsekvenser aggressivt beteende kan få för produktionsresultaten. Aggressivt beteende hos suggor påverkas av många olika faktorer, t.ex. boxstorlek, boxutformning, utfodringssystem, tillgång på strömedel, djurhantering och avel. Behandling med lugnande preparat eller maskeringslukter har däremot ingen betydande effekt på förekomsten av aggressivt beteende. Sådana preparat förskjuter förekomst av aggression och resulterar ofta i en kraftig stressrespons, vilket pekar på försämrad djurvälfärd. Slutsatsen är att förekomst av aggressivt beteende bland suggor kan minskas genom att förändra utfodringsmodell (t.ex. fodertilldelning ad libitum och ökad fibermängd i fodret), stallsystem (t.ex. större boxutrymme per sugga), levnadsstandard (t.ex. ökad tilldelning av strö och förbättrad djurhantering) eller genom att via avel reducera aggressivitet.

,

The aim of this review is to investigate factors affecting aggressiveness in group-housed sows, and what consequences aggressive behaviour has on production results. Aggressive behaviour in sows is affected by many different factors such as size of the pen, the shape of the pen, feeding system, access to straw, management and genetic selection. Treatments such as tranquiliser or masking odours have no significant effect on the aggressive behaviour. Such treatments only postpone the aggressive interactions and often results in a massive stress reaction, which indicate impaired animal welfare. In conclusion, aggressive behaviour in group housed sows can be reduced by change in feeding strategy (e.g. feed provided ad libitum and high content of fibre in the feed), housing systems (e.g. more space per sow) and the living standards (e.g. access to straw, animal management). It is also possible to reduce the level of aggressiveness through genetic selection.

Main title:Aggressivt beteende hos suggor vid gruppering
Authors:Christina, Eliasson
Supervisor:Anna, Wallenbeck
Examiner:Katja, Grandinson
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:345
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:suggor, grisproduktion, aggressivt beteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-196
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-196
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Animal genetics and breeding
Animal physiology - Nutrition
Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:03 Jun 2011 09:25
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics