Home About Browse Search
Svenska


Gunnarsson, Sofie, 2018. Atopisk dermatit hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
702kB

Abstract

Atopisk dermatit hos hund (CAD), är en komplex sjukdom som är brett utspridd hos olika hundraser. Sjukdomen har visats bero på flertalet genetiska mutationer och påverkan från den omgivande miljön. Flera av de genetiska riskfaktorerna för utvecklandet utav CAD påverkar hudbarriären, vilken är en viktig komponent i sjukdomen. Studier har kunnat visa att den drabbade hunden har en försämrad hudbarriär vilket leder till att omgivande allergener kan ta sig in genom huden och orsaka allergiska reaktioner. Bakterier och jästsvamp kan på grund av den försämrade hudbarriären etablera sig i huden och därmed påverka den mikrobiella biodi-versiteten som finns i huden. Några av de genetiska riskfaktorerna som påverkar hudbarriären har beskrivits i den här litteraturstudien; S100A8, PKP2, FLG och SPINK5. Alla dessa gener har visats ha en koppling till CAD och även atopisk dermatit hos människa. På grund av lik-heter i sjukdomen mellan hund och människa och deras delade miljö, är hunden en bra modell för att bredda kunskapen om atopisk dermatit hos människa. Andra genetiska riskfaktorer för att utveckla CAD är gener som påverkar immunförsvaret genom att det reagerar mot de om-givande allergenerna. Det medför att den inflammatoriska responsen sätts igång när individen utsätts för vissa allergener. Förekomsten av CAD inom olika hundraser har visats skilja sig, där det finns raser som har en högre risk för att utveckla sjukdomen jämfört med andra raser. Hos vissa andra raser är förekomsten av CAD däremot väldigt låg eller har aldrig påvisats vilket gör att dessa raser anses ha en låg risk för att utveckla sjukdomen.

,

Atopic dermatitis in dogs (CAD), is a complex disease which is widely distributed among different breeds of dogs. The disease has proved to be dependent on several genetic mutations and the surrounding environment. An important component of the disease is the skin barrier. Many of the genetic risk factors for the development of CAD affect the skin barrier. Studies have shown that the affected dogs have an impaired skin barrier, which leads to an opening through the skin for surrounding allergens that gives an allergic reaction in the skin. Because of the impaired skin barrier, bacteria and yeast infections can establish in the skin and thereby affect the microbial biodiversity of the skin. Some of the genetic risk factors that affect the skin barrier have been described in this literature study; - S100A8, PKP2, FLG and SPINK5. All these genes have also been shown to have a connection to CAD and atopic dermatitis in humans. Because of the genetic similarities, the dog works as a good model for expanding the knowledge of atopic dermatitis in humans. Other genetic risk factors for the development of CAD are genes, which affect the immune system’s capacity to react to surrounding allergens. The reaction entails the start of the inflammatory response when the individual is exposed to specific allergens. The presence of CAD among breeds has shown to differ between breeds, where some breeds have a higher prevalence for the development of the disease compared to other breeds. However, in some breeds the presence of CAD is very low or has never been shown. These breeds are classified as low risk breeds for the development of the disease.

Main title:Atopisk dermatit hos hund
Authors:Gunnarsson, Sofie
Supervisor:Andersson, Göran
Examiner:Johansson, Anna Maria
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:538
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:atopisk dermatit, CAD, AD, genetiska riskfaktorer, PKP2, FLG, S100A8, SPINK5
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9523
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9523
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:English
Deposited On:06 Jul 2018 12:51
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:41

Repository Staff Only: item control page