Home About Browse Search
Svenska


Hultén, Christine, 2016. The effect of different cluster take-off levels at udder quarter in combination with feeding during milking on milk production in dairy cows : milk yield, milk composition and milking time. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

It was early stated that high take-off level at whole udder level decreases the milking time. There are, however, few studies dealing with take-off level at udder quarter level. It has also been stated that feeding of concentrate during milking can be used as a teaser to motivate the cows to visit the milking unit (MU) and to improve the milk ejection. Furthermore, has it been observed that milk yield can be negatively affected by high take-off levels but positively reinforced by feeding during milking. The aim of the present study was to evaluate different take off levels at udder quarter level in combination with or without feeding of concentrate during milking. The study was conducted at The Swedish Livestock Research Centre, Lövsta, Uppsala, Sweden, during November and December 2015. Thirty cows of the Swedish Holstein (n=9) and Swedish Red breeds (n=21) were used. Three different cluster take-off levels (100, 300 or 500g/min) on udder quarter level in combination with (f) or without feeding (nf) of concentrate during milking were tested in a six week long study in a 6x6 Latin Square model. It was found that milk yield was not affected by neither treatment, take-off level nor feeding of concentrate during milking, while milk composition was affected by both take-off level and feeding of concentrate during milking. Lactose and protein content was higher when concentrate was provided, while there was a tendency for lower fat content. The milking time was shorter with higher take-off level and when no concentrate was provided. Protein and lactose content was highest for take-off level 300 g/min, but also lower when no concentrate was provided during milking. Percent of residual milk was highest in treatment 300f while lowest for 100f and 300nf. The present study therefore suggests that a take-off level at 500 g/min in combination with no concentrate during milking is appropriate to ensure a sufficient udder empting and possible improvement of milking efficiency, with a low effect on milk composition and no effect on milk yield.

,

Det har tidigare visats att hög avtagningsnivå på heljuvernivå kortar mjölkningstiden, det finns dock få studier som behandlar avtagningsnivåer på juverfjärdedelsnivå. Det har visats att utfodring av kraftfoder under mjölkning kan användas som en lockgiva för att motivera korna att besöka mjölkningsenheten samt för att förbättra mjölknedsläppet. Vidare har det även visats att mjölkavkastningen kan påverkas negativt av höga avtagningsnivåer men positivt förstärkas genom att ge kraftfoder under mjölkning. Syftet med denna studie var att utvärdera olika avtagningsnivåer på juverfjärdedelsnivå i kombination med eller utan kraftfoder under mjölkning. Studien genomfördes på Lövsta, nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur, Uppsala, Sverige, under november och december 2015. Trettio kor av raserna Holstein (n=9) och Svensk Röd Boskap (n=21) användes. Tre olika avtagningnivåer (100, 300 eller 500 g/min) på juverfjärdedelsnivå i kombination med (f) eller utan kraftfoder (nf) under mjölkning testades i en sex veckor lång studie i en 6x6 Latin square modell. Det visade sig att mjölkavkastningen inte påverkades av vare sig avtagningsnivå eller utfodring av kraftfoder under mjölkning. Mjölksammansättningen påverkades av både avtagningsnivå och utfodring av kraftfoder under mjölkning. Laktos och proteinhalten var högre när kraftfoder gavs, medan det fanns en tendens för lägre fetthalt. Mjölkningstiden var kortare med högre avtagningnivå och när ingen kraftfodergiva gavs under mjölkning. Även om den kortaste mjölkningstiden i denna studie observerades för avtagningnivå 500 g/min och när ingen kraftfodergiva gavs, var det ingen skillnad mellan behandlingarna. Protein och laktoshalt var högst för avtagningnivå 300 g/min, men också lägre när inget kraftfoder gavs under mjölkning. Procent av residualmjölk var högst för behandling 300f och lägst för 100f och 300nf. Den aktuella studien föreslår därför att en avtagningnivå på 500 g/min i kombination med inget kraftfoder under mjölkning är lämplig för att säkerställa en tillräcklig juvertömning och eventuell förbättring av mjölkningseffektiviteten, med en låg effekt på mjölksammansättningen och ingen effekt på mjölkmängden.

Main title:The effect of different cluster take-off levels at udder quarter in combination with feeding during milking on milk production in dairy cows
Subtitle:milk yield, milk composition and milking time
Authors:Hultén, Christine
Supervisor:Agenäs, Sigrid and Krawczel, Peter
Examiner:Svennersten Sjaunja, Kerstin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:590
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:take-off level, feeding during milking, udder quarter level, milking time, milk yield, milk composition
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6208
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6208
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:English
Deposited On:01 Feb 2017 11:25
Metadata Last Modified:01 Feb 2017 11:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics