Home About Browse Search
Svenska


Wallberg, Emilia, 2013. Association between animal-based measures and register-based welfare indicators in dairy cows : a study of the advisory service "Ask the Cow" and the web report "Animal Welfare Signals". Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
486kB

Abstract

Animal welfare can be measured in several different ways; for example by using animal-based measurements. It has been shown that register data from the Swedish Official Milk Recording Scheme can be helpful when identifying herds at risk of having poor animal welfare, which led to a development of the advisory service of ‘Ask the Cow’ and the web report ‘Animal Welfare Signals’. The aim of this project was to find out if register data from ‘Animal Welfare Signals’ can be used as a screening tool for detecting herds at risk of having poor animal welfare and in need of an ‘Ask the Cow’. ‘Ask the Cow’ and ‘Animal Welfare Signals’ preferably should present the same view of reality; herds with most weaknesses in animal welfare should be identified in both systems. Welfare indicators in ‘Animal Welfare Signals’ were used as a test-kit for identifying herds at risk of having poor animal welfare according to the gold standard of ‘Ask the Cow’. Herds were classified as having poor animal welfare if they had two or more welfare remarks and a herd got a welfare remark if they were among the 10% worst herds. Results indicate that limits for the 50th and 90th percentile currently applied within ‘Ask the Cow’ are not consistent with limits given by the study and therefore current limits need to be followed up. The highest found sensitivity was 0.73 and the highest found specificity was 0.71. All negative predictive values found in the final test-kits were considered high, and therefore herds with a good animal welfare are identified to a high degree. All of the final test-kits were not particularly consistent with each other, therefore it is recommended to apply several welfare indicators when identifying herds at risk of having poor animal welfare. However, the welfare indicator of age at first calving was found in all final test-kits and can therefore be considered particularly interesting. ‘Ask the Cow’ and ‘Animal Welfare Signals’ reflect the same view of animal welfare, but as result reviles it is recommended to use both of them when assessing animal welfare at herd level.

,

Djurvälfärd är ett komplext begrepp och kan bland annat definieras genom att använda djurbaserade mått på besättningsnivå. Det har tidigare bevisats att registerdata från den svenska officiella mjölkdatabasen Kokontrollen kan användas för att identifiera besättningar som riskerar att ha en bristande djurvälfärd. Detta ledde till utvecklingen av rådgivningstjänsten "Fråga Kon" samt webbrapporten ”Signaler Djurvälfärd”. Syftet med studien var att undersöka om registerdata från "Signaler Djurvälfärd" kan användas för att identifiera besättningar med brister gällande djurvälfärden och som är i behov av en "Fråga kon"-bedömning. Det är viktigt att se till att "Fråga Kon" och "Signaler Djurvälfärd" speglar samma bild av verkligheten, det vill säga det är önskvärt att besättningar med bristande djurvälfärd identifieras av båda systemen. Olika kombinationer av nyckeltal från "Signaler Djurvälfärd" användes för att identifiera besättningar med sämre djurvälfärd enligt guldstandarden ”Fråga Kon”. Till besättningar med brister gällande djurvälfärden räknades de som hade två eller fler avvikelser och en besättning fick en avvikelse om de var bland de 10 % sämsta besättningarna. Resultaten visar att de gränser som för närvarande tillämpas inom "Fråga Kon" för den 50:e och 90:e percentilen inte är förenliga med gränserna som studien tagit fram och de behöver därmed följas upp. Studien fann en högsta sensitivitet på 0,73 och en högsta specificitet på 0,71. Samtliga negativa prediktiva värden ansågs höga, och därmed identifieras en stor andel av de besättningar som har god djurvälfärd. Samtliga kombinationer av nyckeltal skiljde sig ifrån varandra, vilket innebär att det är viktigt att ett flertal nyckeltal tillämpas för att identifiera besättningar som riskerar att ha en bristande djurvälfärd. Nyckeltalet inkalvningsålder förekom dock i samtliga kombinationer av nyckeltal och kan därför antas vara av särskilt intresse. "Fråga Kon" och "Signaler Djurvälfärd" speglar samma bild av djurvälfärden, men utifrån resultaten i denna studie bör man använda båda systemen för att utvärdera djurvälfärden på besättningsnivå.

Main title:Association between animal-based measures and register-based welfare indicators in dairy cows
Subtitle:a study of the advisory service "Ask the Cow" and the web report "Animal Welfare Signals"
Authors:Wallberg, Emilia
Supervisor:Roth, Anki
Examiner:Emanuelson, Ulf
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:dairy cows, animal-based measurements , "Ask the Cow", register-based welfare indicators, resource-based measurements, Animal Welfare Signals, the Swedish Official Milk Recording Scheme, epidemiology, animal welfare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2911
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2911
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:19 Nov 2013 15:55
Metadata Last Modified:19 Nov 2013 15:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics