Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Linnea, 2015. Automatiska registreringar som kan påvisa brunst hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
148kB

Abstract

Med dagens växande besättningar är det svårare att upptäcka brunst hos mjölkkor genom visuell observation. Detta leder till ekonomiska förluster, minskat genetiskt framsteg, högre inkalvningsålder och längre kalvningsintervall. För att underlätta brunstregistrering i besättningarna finns olika automatiska registreringar som kan upptäcka fysiologiska eller beteendemässiga förändringar som framträder hos kon vid brunst. Denna litteraturstudie sammanställer tre olika principer för brunstdetektering; visuell brunstdetektering, stegräknare och bestigningsdetektor, som kan vara antingen elektronisk eller manuell. Resultatet visar att stegräknare är den metod som upptäcker flest brunstperioder medan visuell observation ger minst felaktigt detekterade brunstperioder. Bäst resultat uppnås genom att kombinera en metod som upptäcker många brunstperioder med visuell observation som gör få fel. För kor som går inomhus uppnås bäst resultat genom att kombinera benmonterad stegräknare med visuell observation. Kor på bete kan också detekteras med svansfärg eller Heat mount detector som är två typer av bestigningsdetektorer som då kombineras med visuell observation. För svenska förhållanden där korna flyttas mellan inomhus och bete är den bästa kombinationen benmonterad stegräknare och visuell observation.

,

Today’s continually growing herds make it harder to detect oestrus in cattle by visual observation. This leads to economical losses because of slower genetic improvement and higher age at first calving and longer calving interval. Automatic oestrus registration can help detection of physiological or behaviour changes that occur at oestrus. This report investigates different methods to detect oestrus in cattle; visual observation, pedometer and mount detector, where mount detectors can be either electronic or manual. The results show that pedometers have the highest rate of finding oestrus periods while visual observations gave less false positive detections. Best results can be reached when combining a detector that can detect many of the oestrus with visual observations. For cows housed indoors, the best combination is pedometer and visual observation whereas for cows on pasture also tail paint and heat mount detectors, which are two types of mount detectors have been shown to be effective in combination with visual observation. For Swedish conditions where cows are moved between in-doors and pasture, the best combination is pedometer mounted on the leg and visual observation.

Main title:Automatiska registreringar som kan påvisa brunst hos mjölkkor
Authors:Gustafsson, Linnea
Supervisor:Nilsson, Katja
Examiner:Strandberg, Erling
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:469
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:brunstregistrering, mjölkkor, effektivitet, noggrannhet, oestrus detection, dairy cattle, efficiency, accuracy
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4420
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4420
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:04 Jun 2015 15:34
Metadata Last Modified:04 Jun 2015 15:34

Repository Staff Only: item control page