Home About Browse Search
Svenska


Felt, Veronica, 2012. Leder kastrering av hanhundar till bättre djurvälfärd?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
84kB

Abstract

Castration of dogs holds many reasons and opinions, therefore methods, traditions and rea-sons vary. The approaches have during time changed from mostly surgical castrations to also including hormonal treatments. Castration is used to control the dog's reproductive abilities, for medical reasons and to possibly rectify problems of behavioral nature. How common a particular method of castration is in a country is highly dependent on the country's traditions. In Sweden it is most common with castration for medical reasons, such as possible elimina-tion of diseases, for example, benign colorectal tumors. In the United States it is more com-mon to castrate by so-called preventive reasons such as behavioral problems, and inhibition of reproduction.
The purpose of this literature review is to examine whether castration of male dogs lead to improved animal welfare. In addition, also human welfare and the collaboration between hu-mans and dogs will be discussed. Illnesses that occur as a result of castration and/or those that occur in absence of castration are of importance in this study. Behaviorally, there are prob-lems in the world regarding dogs and especially male dogs. Studies that have examined if castration may be helpful in reference to these problems regarding behavior will be presented in this literature review.
Some studies indicate that castration of male dogs lead to increased welfare for the dog and other studies mean that it is the welfare of the humans that may be improved by changing the dog’s behavior, for example by reducing aggressiveness that could have the consequence of a bite attack on a human or another dog. In most cases, castration of male dogs has been shown to result in a reduction of such behavioral problems. However, around 4% of the male dogs keep their problems after castration and in some individuals the behavioral problems even increase.
A disease that may occur in absence of castration is prostate enlargement. That is, among oth-ers, a reason why some authors recommend that castration should be praxis at an early age, before the possibility of prostate enlargement is plausible. The male dog’s age is an important part in research. Castration at an early age is predicted to have a positive health aspect and a good prognosis for the dog's future life.
Some studies show that castration increases the risk of tumor growth in the prostate and the presence of prostatic carcinoma. Paradoxically, other studies of diseases of the dog prostate in some cases can be prevented by castration, for example, prostate enlargement. It has been shown that the castration age is an important factor for the outcome of the procedure. That is one of the reasons why some researchers in the field recommend that castration should be the practice at an early age (at approx. 6 weeks of age). Castration of male dogs at an early age is shown in some studies to produce fewer side effects than when castration is performed at later age (12 months).

,

Kastration av hanhundar är ett begrepp som rymmer många anledningar, åsikter, tillväga-gångssätt och traditioner. Orsakerna till kastration varierar också mellan olika länder. Tillvä-gagångssätten har med tiden ändrats från att vara endast kirurgisk kastrering till att också in-kludera kemisk kastrering. Kastration används för att kontrollera hundens reproduktionsför-mågor, för medicinska skäl samt också som förebyggande behandling för olika beteenderela-terade problem. I Sverige är det vanligast med kastration av medicinska skäl, såsom vid sjuk-
domar som eventuellt kan avhjälpas av kastration till exempel godartad ändtarmssvulst. I USA är det däremot vanligt att kastrera av så kallade förebyggande skäl.
Syftet med detta arbete är att undersöka om kastration av hanhundar leder till bättre djurväl-färd. Med begreppet djurvälfärd kopplas människa och hund samman i detta arbete. Sjukdo-mar som uppstår som följd av kastration samt sjukdomar som uppstår vid utebliven kastration är av vikt i den här litteraturöversikten. Det finns också beteendemässiga problem med han-hundar och hur kastration påverkar dessa problem har också inkluderats i litteraturöversikten.
En del studier pekar på att kastration av hanhundar leder till bättre välfärd för hundar medan andra studier pekar på att välfärden för människan förbättras genom att till exempel ändra på hundens beteende. Exempelvis kastreras många hanhundar för att komma åt beteendeproblem som anses vara farliga för allmänheten, så som exempelvis aggressivitet som kan leda till att hunden biter en människa eller annan hund. Kastration av hanhundar har visats leda till en reducering av beteendeproblem av hormonell typ, dock har andra studier visat att en liten an-del av hanhundarna behåller problemen och i vissa fall ökar problemen efter kastrering.
Vissa studier visar på att kastration kan öka risken för tumörtillväxt i prostata samt förekomst av prostatacarcinom. Paradoxalt nog visar andra studier att sjukdomar hos hundens prostata i vissa fall kan förebyggas med hjälp av kastrering, exempelvis prostataförstoring. Ålder vid kastration har visat sig ha betydelse för slutresultatet av ingreppet. Detta är en anledning till att en del forskare inom området rekommenderar att kastration ska vara praxis vid tidig ålder (vid 6 veckors ålder). Kastration av hanhundar vid tidig ålder har visat sig ge mindre biverk-ningar än kastrationer som utförs vid senare ålder (12 månader).

Main title:Leder kastrering av hanhundar till bättre djurvälfärd?
Authors:Felt, Veronica
Supervisor:Holmberg, Mia
Examiner:Sandberg, Eva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:djurvälfärd, hund, hanhund, kastration, kirurgisk kastrering, animal welfare, dog, male dog, castration, surgical castration
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1664
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1664
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2012 13:38
Metadata Last Modified:19 Sep 2012 13:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics