Home About Browse Search
Svenska


Sjödin, Martina, 2018. The effects of inbreeding on litter traits in Hampshire dams. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In Swedish pig production, the use of three breed crosses is the most common and Hampshire is one of the most common breeds to use as the father breed. Hampshire are bred for its meat quality, feed conversion ratio and high growth rate, but the Swedish purebred population is quite small, and inbreeding could be a problem. However, inbreeding is believed to affect traits connected to fitness, such as litter size and health traits. Therefore, the aim of this study is to analyse how the total number of piglets born (TNB), the number of piglets born alive (NBA) and the percent of stillborn piglets (SB) are affected by dam and litter inbreeding in the Hampshire breed. The results show that all the analysed traits are negatively affected by inbreeding. The dam inbreeding had an effect of -0.173 for TNB and -0.028 for NBA while the litter inbreeding had an effect of -0.417 for TNB and -0.286 for NBA. This is for each 10 % increase in inbreeding. Although, the SB showed a decreasing trend, meaning the percent of stillborn piglets are lower with increasing trend of inbreeding but the only significant factor for this trait was the nucleus herd. This could mean that the management of the animals have a larger impact on this trait than inbreeding has. The inbreeding level has also been increasing the last 10 years in the Hampshire breed and if it continues to increase this could have a negatively impact on the reproductive traits and maybe, in the end, also the meat quality traits.

,

I svensk grisproduktion är tre-raskorningar vanligast att använda och Hampshire rasen är en av de vanligaste raserna att använda som faderras. Hampshire är främst avlad för köttegenskaper, foderomvandlingsförmåga och tillväxt men inte kullstorlek. Den svenska renrasiga populationen är ganska liten och inavel kan därför bli ett problem. Inavel tros påverka egenskaper som är kopplade till överlevnad, som kullstorlek och hälsa. Syftet med denna studie var att undersöka hur kullstorlek: totalt antal födda kultingar (TNB), antalet levande födda kultingar (NBA) och procenten av dödfödda kultingar (SB) påverkas av inavel i Hampshire rasen. Resultaten visar att de analyserade egenskaperna påverkas negativt av inavel. Effekten av suggans inavel var -0.173 för TNB och -0.028 för NBA medan kullens inavelseffekt var -0.417 för TNB och -0286 för NBA. Detta för varje 10 % inavelsökning. Fastän SB visade en minskande trend, alltså att procenten av dödfödda kultingar blir lägre men den enda signifikanta faktorn för denna egenskap var avelsbesättningen. Detta kan betyda att skötseln av djuren har en större påverkan på just denna egenskap än vad inavel har. Inavelsnivån har också ökat de senaste 10 åren i Hampshire rasen och om detta fortsätter kan det ha en negativ påverkan på de reproduktionsegenskaperna och kanske, i slutändan, även ha en påverkan på produktionsegenskaperna.

Main title:The effects of inbreeding on litter traits in Hampshire dams
Authors:Sjödin, Martina
Supervisor:Lundeheim, Nils
Examiner:Johansson, Anna Maria
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:539
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:swine, inbreeding, Hampshire, total born, born alive, stillborn
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10022
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10022
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:English
Deposited On:13 Dec 2018 09:22
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics