Home About Browse Search
Svenska


Magnusson, Anna, 2014. Ungtjurar i ekologisk produktion. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
103kB

Abstract

Nötköttsproduktion lämpar sig väl att vara ekologisk produktion. I Sverige var 2011 19 % av alla slaktade nötkreatur uppfödda enligt ekologiska regler. Dock är det större utmaningar med uppfödning av ekologiska ungtjurar av köttras än med uppfödning av stutar och kvigor till slakt. Den ekologiska produktionen styrs av regler som är uppsatta av KRAV. Skillnader mellan ekologiskt och konventionellt gäller framför allt grovfoderandel i foderstaten, utevistelse och bete. För att få tillägg för ekologisk produktion utbetalt krävs det att slaktkropparna uppfyller vissa kvalitetskrav. En viss andel av djuren som fötts upp ekologiskt får inte tilläggsbetalningar eftersom de inte uppfyller kvalitetskraven. När det gäller ungtjurar är det för liten fettansättning på de så kallade tunga köttraserna och för låg vikt på de så kallade lätta köttraserna som är de främsta anledningarna. Djurens tillväxt följer ett visst mönster där olika vävnader tillväxer i olika ordning. Nerv- och muskelvävnad tillväxer tidigt och fettvävnad är det sista som tillväxer. Vid hög tillväxtshastighet sker fettansättningen vid en lägre vikt än vid en långsammare uppfödning, men även genotyp och kön påverkar. Grovfoder utgör en stor del av de ekologiska foderstaterna, vilket gör det viktigt med bra näringsvärden, hög smältbarhet och även bra smaklighet i grovfodret för att få hög tillväxt och tidig fettansättning. Tillsätts kraftfoder till foderstaten ökar det totala foderintaget och även totalfoderstatens smältbarhet ökar. Dock kan intaget av grovfoder eller bete minska om djuret erbjuds en stor giva kraftfoder. För att undvika en andra betessäsong med tjurar födda på våren så är det bra om de är slaktmogna senast i juni då de enligt KRAV-reglerna endera måste slaktas eller släppas ut på bete. För att bli slaktmogna krävs att de kan utfodras så intensivt som möjligt och om de släpps på bete behöver de tillskottsfoder. Med rätt förutsättningar är det möjligt att ha en bra produktion av ekologiska köttrasungtjurar som kan dra nytta av de tilläggsbetalningar som görs när kvalitetsgränserna uppfylls.

,

Beef production is suitable for organic production. In Sweden, 19 % of slaughtered cattle were reared according to organic rules in 2011. However, rearing young bulls of beef breeds for slaughter is a larger challenge than rearing heifers and steers. At slaughter the carcasses have to fulfill some quality criteria to get the extra payment for organic production. The organization KRAV sets the rules for most organic production in Sweden. Differences between conventional and organic production are most due to proportion of forage in the diet, outdoor access and grazing. Some of the animals that are reared organically never get the extra payment for organic production at slaughter. For young bulls the most common reasons are that the late maturing breeds have too little fatness whereas the early maturing breeds are not heavy enough. Growth of animals follows a predetermined pattern where the nervous and muscle tissue grow fast early in life and the fat tissue grows fast later in life. At high growth rate fat deposition starts at a lower weight than if the growth rate is slower, but genotype and gender also have an impact. Forages constitute a major part of the feed ration in organic production, stressing the importance of good nutritive value, high digestibility and good palatability. Concentrates might be added to increase intake and digestibility, but there is a risk that intake of forages or pasture decrease if concentrate allowance increases. To avoid a second grazing period for the spring born bulls it is important that they have reached slaughter maturity no later than June, as they according to the rules of KRAV have to be slaughtered or turned out on pasture at that time. Young bulls should be fed as intensively as possible and if they are turned out a second time to pasture, supplement of concentrates is needed. Under the right conditions it is possible to have a good production with organic young bulls of beef breed and reach the quality criteria that are set up to get extra payment for organic production.

Main title:Ungtjurar i ekologisk produktion
Authors:Magnusson, Anna
Supervisor:Hessle, Anna
Examiner:Arvidsson Segerkvist, Katarina
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:583
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:ekologisk produktion, ungtjurar, grovfoder, tillväxt, fettansättning, tjur, tjurar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3921
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3921
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2014 14:37
Metadata Last Modified:20 Oct 2014 14:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics