Home About Browse Search
Svenska


Lundqvist, Hanna, 2018. Utfodring av hästar med ekvint metabolt syndrom : Feeding of horses with equine metabolic syndrome. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
467kB

Abstract

Ekvint metabolt syndrom (EMS) är en diagnos som ställs på hästar med nedsatt insulinkänslighet, ökad risk för fång och regional eller lokal fettansättning. Nedsatt insulinkänslighet leder till en onormalt hög insulinrespons efter födointag. Hög insulinkoncentration i blodet har associerats till en ökad risk för fång hos häst. Fång leder till djurlidande vilket är anledningen till att EMS utgör ett välfärdsproblem för hästar. Genom att anpassa foderstaten till hästar med EMS på ett sådant vis att den nedsatta insulinkänsligheten inte tillåts ge uttryck i någon större utsträckning kan risken för fång och därmed djurlidande minskas. Detta kan göras genom att utesluta stärkelse- och sockerrika fodermedel ur foderstaten, eftersom dessa fodermedel ger en mycket hög insulinrespons hos hästar med EMS. Gräs innehåller en hel del socker vilket är problematiskt då uteslutande av vallfoder ur foderstater till hästar inte är ett alternativ eftersom gräs utgör hästens naturliga basföda. Det finns dock forskning som visar att sockerhalten i vallfoder varierar och går att sänka på flera olika sätt, dels genom att skörda vid sen plantmognad men även genom ensilering. Det finns även metoder som är mindre tillförlitliga för att sänka sockerhalten i vallfoder, till exempel blötläggning av hö, en metod som ofta används i praktiken. Det viktigaste att tänka på vid utfodring av hästar med EMS är att foderstaten ska vara anpassad efter hästens näringsmässiga behov. För att foderstaten ska kunna anpassas efter hästens behov behöver vallfodret analyseras, dels med avseende på icke strukturella kolhydrater men även med avseende på energi- och proteininnehåll. Eftersom skörd i sen plantmognad och ensilering är två metoder som påvisats ge en låg sockerhalt i vallfoder det vara lämpliga vallfoder till hästar med EMS.

,

Equine metabolic syndrome (EMS) is a diagnosis used for describing reduced insulin sensitivity, predisposition to laminitis and regional or local adiposity in horses. Reduced insulin sensitivity leads to an abnormal postprandial insulin response. An increased concentration of insulin in the blood has been reported to increase the risk of laminitis. Laminitis leads to animal suffering which is the main reason for EMS being a welfare issue for horses. By adjusting the feed ration to horses with EMS the expression of reduced insulin sensitivity can be limited. Thus, the risk of laminitis and therefore also animal suffering can be reduced. This can be done by excluding starch and sugar rich feeds from the diet, since they result in a very high insulin response in horses with EMS. Grass contains sugar, which is a challenge as excluding forage from a horse diet is not an option since the main part of horses’ natural diet consists of grass. Some studies have shown that the sugar content in grass can be lowered with different strategies such as a late harvest and ensiling. Soaking hay in water is another method commonly used for lowering sugar concentration in forage, but this method has been reported to give highly variable results for sugar reduction in forage. The most important when feeding horses with EMS is that the diet is adapted to the horses’ nutritional needs. To be able to adjust the diet to horses with EMS, the forage needs to be analyzed for concentration of non-structural carbohydrates but also for energy and protein content. Harvest in late plant maturity and ensiling has been shown to produce low sugar content in forage and can therefore be used for horses with EMS.

Main title:Utfodring av hästar med ekvint metabolt syndrom
Subtitle:Feeding of horses with equine metabolic syndrome
Authors:Lundqvist, Hanna
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:Truelsen Lindåse, Sanna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:639
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:foder, fång, hyperinsulinemi, insulinresistens, lättlösliga kolhydrater
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9484
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9484
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2018 10:27
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics