Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Karin, 2012. Metabolit- och hormonnivåer som tidiga markörer för fruktsamhet och produktionsstörningar hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
292kB

Abstract

During the last decades the fertility of dairy cows has declined in the same rate as the milk yield has increased. This is a result of the negative genetic correlation between milk yield and fertility, failure to show estrous signs and metabolic problems in the cow. The purpose of this review was to investigate the function of metabolites and hormones as markers for disturbances in fertility, health and production in the dairy cow. There are several metabolites that are suggested to indicate the cow’s energy balance. β-hydroxybutyrate (BHB), acetone, nonesterified fatty acids (NEFA), urea and glucose are metabolites that have been found to have connections to the energy status of the cow. BHB, NEFA and urea also is related to fertility. There are also some hormones that have been suggested to indicate energy status. Insulin and insulin-like growth factor-1 is mentioned in this study but have been found to have only weak connections to energy balance. By using endocrine parameters for fertility measures and estrous control the cow fertility may improve. Progesterone can be used for measurements of endocrine parameters such as interval from calving to commencement of luteal activity and also for detection of estrous. Estradiol can be used for estrous detection and anti-Müllerian hormone has been proposed for determining the young animal’s reproductive longevity. Progesterone, BHB and urea are used as indicators already today. According to this study some metabolites and hormones are more useful as indicators than others. BHB can be used as an indicator for both energy balance and fertility. Urea has more than one area of use as well, e.g. control of the protein/energy balance in the feed and indicator of fertility status. The hormone best suited for measures of fertility parameters is progesterone which can be used both for estrous control and detection of fertility disturbances. All these substances can be measured in the milk which is a requisite for using them on the farm.

,

Under de senaste decennierna har fruktsamheten hos mjölkkor minskat i takt med att avkastningen har ökat. Detta beror bland annat på den negativa genetiska korrelationen mellan mjölkavkastning och fruktsamhet, minskat brunstbeteende och metaboliska problem hos kon. Syftet med denna litteraturstudie var att utreda metaboliters och hormoners funktion som markörer för fruktsamhets-, hälso- och produktionsstörningar hos mjölkkor. Flertalet metaboliter föreslås som indikatorer på kons energibalans. De metaboliter vars koncentrationer har ett samband med energibalans uppges vara betahydroxybutyrat (BHB), aceton, omättade fettsyror (NEFA), urea samt glukos. BHB, NEFA och urea kan även ha ett samband med fruktsamhet. Det har även föreslagits att använda hormoner som indikatorer på energibalans. Insulin och insulinlikt tillväxthormon som tagits upp i denna studie har dock endast svaga samband till energibalans. Genom att använda endokrina parametrar för fruktsamhet och brunstkontroll skulle kons fruktsamhet kunna förbättras. Progesteron kan användas för att mäta endokrina parametrar såsom intervall från kalvning till påbörjad luteal aktivitet samt för att upptäcka brunst. Östradiol kan användas till att upptäcka brunst och anti-Mülleriskt hormon har in en undersökning föreslagits kunna användas för att avgöra det unga djurets reproduktiva livslängd. De hormoner och metaboliter som idag används som indikatorer på fruktsamhet och metaboliska störningar är progesteron, BHB och urea. Enligt denna studie är vissa metaboliter och hormoner mer lämpade som indikatorer än andra. BHB kan användas som indikator för både rubbningar i energibalans och fruktsamhet. Även urea har flera användningsområden då det kan användas för att kontrollera protein/energibalans i fodret men även fruktsamhet. Det hormon som passar bäst för mätningar av fruktsamhetsparametrar är progesteron då detta kan användas för brunstkontroll men även för att upptäcka flertalet störningar och problem. Alla dessa ämnen kan mätas i mjölken direkt på gården vilket är en förutsättning för att man enkelt ska kunna använda dessa indikatorer.

Main title:Metabolit- och hormonnivåer som tidiga markörer för fruktsamhet och produktionsstörningar hos mjölkkor
Authors:Johansson, Karin
Supervisor:Petersson, Karl-Johan
Examiner:Berglund, Britt
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:369
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:metaboliter, fruktsamhet, brunstkontroll, energibalans, mjölkkor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1404
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1404
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Growth and development
Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2012 09:34
Metadata Last Modified:09 Jul 2012 12:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics