Home About Browse Search
Svenska


Malmlund, Victoria, 2015. Mjölkfettsammansättningen som indicator på kons energibalans. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
188kB

Abstract

Mjölkfettsammansättningen påverkas av många faktorer, en av dessa faktorer är kons energibalans. Denna litteraturstudie undersöker hur andelarna av olika grupper av fettsyror i mjölken ändras när kon är i negativ energibalans. De fettsyragrupper som tas upp är mättade fettsyror, omättade fettsyror, enkelomättade fettsyror och fleromättade fettsyror. Fettsyrorna delas också in i grupper efter längden där korta fettsyror har 4-10 kolatomer, medellånga fettsyror har 12-16 kolatomer och långa fettsyror har över 16 kolatomer. Studierna visade skillnader i mjölkfettsammansättningen hos kor i negativ energibalans jämfört med kor i energibalans. Kvoten mellan mättade fettsyror och omättade fettsyror ökade i takt med att energibalansen återställdes. Kvoten mellan enkelomättade fettsyror och fleromättade fettsyror visade också skillnader mellan kor som hade mild och svår negativ energibalans då kvoten var högre hos korna med svår negativ energibalans. Resultatet visade också på att den enkelomättade fettsyran oljesyra (18:1) fanns i högre andel när kon är i negativ energibalans. Det är dock svårt att vara säker på att resultaten endast beror på kons energibalans då denna är svår att fastställa.

,

The milk fatty acid composition is affected by many factors; one of these is the cow’s energy balance. This review will focus on how different groups of fatty acids changes when the cow is in negative energy balance. The groups of fatty acids that will be discussed are saturated fatty acids, unsaturated fatty acids, mono unsaturated fatty acids and poly unsaturated fatty acids. The fatty acids are also divided into groups after length where the short-chain fatty acids have 4-10 carbon atoms, medium-chain fatty acids have 12-16 carbon atoms and long-chain fatty acids have more than 16 carbon atoms. The studies showed differences in milk fatty acid composition in cows in negative energy balance compared with cows in energy balance. The ratio between saturated fatty acids and unsaturated fatty acids increased as the energy balance was restored. The ratio of monounsaturated fatty acids and polyunsaturated fatty acids also showed differences between cows that had mild and severe negative energy balance since the ratio was higher in cows with severe negative energy balance. The results also showed that the monounsaturated fatty acid oleic acid (18: 1) was produced at greater proportion when the cow is in negative energy balance. However, it is difficult to be sure that the results depend only on the cow's energy balance since it is difficult to determine that.

Main title:Mjölkfettsammansättningen som indicator på kons energibalans
Authors:Malmlund, Victoria
Supervisor:Eriksson, Torsten
Examiner:Agenäs, Sigrid
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:526
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:mjölkfettsammansättning, negativ energibalans, ko, indikator, fettsyror
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4731
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4731
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:20 Aug 2015 12:55
Metadata Last Modified:20 Aug 2015 12:55

Repository Staff Only: item control page