Home About Browse Search
Svenska


Almkvist, Astrid, 2015. Olika grovfoders påverkan på hästens magtarmkanal. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
357kB

Abstract

Inplastat vallfoder börjar idag ta över höets roll i hästutfodring. Veterinärer rekommenderar ofta
hö till hästar med lös avföring vilket väckte ett intresse att skapa den här litteraturstudien. Syftet
är att jämföra hur olika grovfodertyper påverkar hästen, med fokus på fodrets
konserveringsmetod och råproteinhalt, samt deras påverkan på mag-tarmkanalen. Studier där
detta undersökts tas upp. I dessa studier har mätningar i kolon och träck gjorts där proportion och
innehåll av flyktiga fettsyror och mjölksyra, torrsubstanshalt och pH analyserats.
Bakteriepopulationen i kolon och träck har också undersökts och jämförts vid utfodring med
olika grovfoder. Konserveringsmetoden verkar inte ha så stor påverkan på hästens magtarmkanal,
eftersom endast små skillnader påträffats. Råproteinhalten i grovfodret verkade
påverka hästens mag-tarmkanal mer än konserveringsmetoden. De hästar som utfodrades med ett
grovfoder med en hög råproteinhalt fick en lägre torrsubstanshalt i träcken, samt ett lägre pH i
kolondigesta och track.

,

Wrapped forages are getting more common as horse feeds and are partly replacing hay in the
equine diet. Veterinarians usually recommend hay over silage for horses with liquid faeces and
that aroused an interest in creating this literature study. The aim was to compare how different
forage types affect the gastrointestinal tract of the horse, focusing on conservation method and
crude protein content. In the summarized studies, measurements were performed on colon
digesta and faeces. Proportions and contents of volatile fatty acids and lactic acid, dry matter
content, pH and bacterial populations were analysed in colon digesta and faeces, and compared
when horses were fed different forages. Conservation method does not seem to have much effect
on the gastrointestinal tract of the horse as only small differences were seen. Crude protein
content in forage affected the gastrointestinal tract more than conservation method. The horses
that were fed haylage with high crude protein content (higher than the protein requirement of the
horses) generally got a lower dry matter content in faeces, as well as a lower pH in colon digesta
and faeces, compared to when they were fed haylage with a crude protein content matching their
protein requirement.

Main title:Olika grovfoders påverkan på hästens magtarmkanal
Authors:Almkvist, Astrid
Supervisor:Ivarsson, Emma
Examiner:Muller, Cecilia
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:539
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:forages, silage, horse, gastrointestinal tract, feaces
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4814
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4814
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:03 Sep 2015 13:10
Metadata Last Modified:03 Sep 2015 13:10

Repository Staff Only: item control page