Home About Browse Search
Svenska


Rundberg, Anna-Linnéa, 2013. Inhysningsrelaterade faktorer som påverkar förekomsten av luftvägsinfektioner hos kalvar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
238kB

Abstract

Luftvägssjukdomar är ett av de vanligaste hälsoproblemen hos kalvar och utgör en betydande kostnad för branschen. Luftvägssjukdomar är komplexa till sin natur och uppkommer endast då en kombination av faktorer som inkluderar djuret, miljön och infektiösa agens förekom-mer. Ofta är den primära patogenen ett virus och den påföljande lunginflammationen orsakas av bakterier. Ett bidragande virus, BVDV, har genom ett frivilligt kontrollprogram utrotats i Norden och det finns potential att utrota även BRSV. Genom en ökad förståelse för biosäker-het och hur ventilation av mikromiljöer, gruppstorlek och ålderssammansättning påverkar smittrycket och luftvägshälsan hos kalvar kan byggnader och management-rutiner som mini-merar risken för respiratoriska sjukdomar utformas.

,

Respiratory disease is one of the most common health problems in dairy calves, creating sig-nificant costs for the industry. Respiratory infections, while bacterial in nature, are complex and triggered by viruses and environmental factors. One of the contributing viruses, BVDV, has been eradicated in the Nordic region through a voluntary control programme. There is po-tential to do this with BRSV as well. In order to reduce the infection pressure and prevalence of respiratory disease in calves it is important to understand how infection spreads and how environmental and management factors influence the incidence and severity of infection. Respiratory disease among calves can be reduced by biosecurity measures, good ventilation of microenvironments, individual housing or small group size, and homogenous age groups.

Main title:Inhysningsrelaterade faktorer som påverkar förekomsten av luftvägsinfektioner hos kalvar
Authors:Rundberg, Anna-Linnéa
Supervisor:Ventorp, Michael
Examiner:Olsson, Ingemar
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:432
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:kalv, luftvägsinfektion, ventilation, inhysning, gruppstorlek, riskfaktor, biosäkerhet, calf, respiratory disease, ventilation, housing, group size, risk factor, biosecurity
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4456
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4456
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:12 Jun 2015 12:49
Metadata Last Modified:12 Jun 2015 12:51

Repository Staff Only: item control page