Home About Browse Search
Svenska


Kajlöv, Ebba, 2018. Genetisk bakgrund till prestationsegenskaper hos SWB med fokus på beteende och temperament. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
702kB

Abstract

Temperament är en egenskap som är medräknad i avelsmålet för den svenska varmblodiga hästen (SWB). För att en egenskap ska kunna förbättras via avel behöver egenskapen ha en tillräckligt hög arvbarhet och genetisk variation. Kunskap om vilka genetiska faktorer som påverkar dessa egenskaper ger ytterligare insikt i förutsättningarna för selektion. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka möjligheterna att selektera för beteende och temperament med hjälp av den information som finns idag om de genetiska faktorerna bakom dessa egenskaper. I dagsläget bedöms beteende och temperament i samband med andra moment under unghästtesterna. Detta kan anses problematiskt då det inte ger tillräckligt med information om hästens beteende och temperament. Därför kommer det i denna litteraturstudie också undersökas om det går att hitta någon alternativ metod till att bedöma beteende och temperament på unghästtesterna. Från den information som är publicerat inom detta område finns det indikationer på att det skulle vara möjligt. Det har hittats kandidatgener som möjligen kan underlätta avelsarbetet gällande beteende och temperament hos SWB. Det finns andra faktorer än bara genetiska som kan påverka beteende och temperament, exempel på sådana miljöfaktorer är ryttare och visare. Båda områdena kräver vidare undersökning för att kunna ta hänsyn till alla aspekter på bästa möjliga sätt.

,

Temperament is a trait that is part of the breeding goal in the Swedish Warm-blood horse (SWB). In order for a trait to be improved through breeding, the trait must have a sufficiently high heritability and genetic variation. Knowledge of in which genetic factors that affect important traits could give further information about the possibility to improve these breeding. Therefore, one purpose of this literature study will be to investigate the possibilities to select for behavior and temperament with the information available today about the genetic factors behind these traits. Today, behavior and temperament are assessed at the same time as other traits during young horse test. This can be considered problematic as it does not provide enough information about the horse's behavior and temperament. Therefore, in this study, it will also be investigated if there are alternative methods to assess behavior and temperament at young horse tests. From the information published in this area there are indications that it is possible to find such alternative assessment methods. Candidate genes have been found that might facilitate breeding work in terms of behavior and temperament at SWB. There are other factors than just genetics that can affect behavior and temperament, such as environment, riders and handlers. However, both areas require further investigation to take all aspects into account in the best possible way.

Main title:Genetisk bakgrund till prestationsegenskaper hos SWB med fokus på beteende och temperament
Authors:Kajlöv, Ebba
Supervisor:Mikko, Sofia
Examiner:Eriksson, Susanne
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:536
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:häst, beteende, temperament, prestation, genetik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9474
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9474
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2018 08:21
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics