Home About Browse Search
Svenska


Jenssen Söderström, Sophie, 2010. Bacterial contamination of eggshells in conventional cages and litter floor systems for laying hens in Jordan. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

In the country of Jordan, egg production is very important economically, but several bacte-ria are involved in food borne diseases transmitted from eggs or other poultry products. The most important are Salmonella spp., Campylobacter jejuni and Escherichia coli. In Jordan two different housing systems are used for hens in large scale egg production; con-ventional cages and litter floor systems. Eggs from four different farms were analysed and compared to see if a difference could be found regarding the presence of pathogenic bacte-ria on the egg surfaces between these two systems. Total number of aerobic bacteria was analysed, the presence of Salmonella spp., C. jejuni and E. coli, as well as the number of cracked eggs on the farms. Also air samples were taken in all systems and egg storage rooms. Our results showed significantly more pathogenic bacteria on eggs from the floor systems, both Salmonella spp. and E. coli. On the other hand, no significant difference could be detected in the amount of Campylobacter jejuni. The air samples showed more bacteria in the air of floor systems. Our conclusion is that eggs from hens in Jordanian floor systems are more contaminated with pathogenic bacteria than eggs from cage sys-tems.

,

Äggproduktion är Jordaniens femte största jordbruksprodukt, räknat i ekonomiskt produk-tionsvärde, och är därför mycket viktig. Värphönsen i den intensiva äggproduktionen hålls i två typer av system, i burar ämnade för 4 hönor eller i golvsystem på ströbädd. Det finns för- och nackdelar med båda systemen. Nackdelen med burar är att de inte tillåter fåglarna att röra sig mycket och utföra sina naturliga beteenden. Fördelarna är att de är rena och att sjukdomskontrollen underlättas. I golvsystemen har man däremot problem med fjäder-plockning och kannibalism, något som man i Jordanien löser genom att näbbtrimma hö-norna. Detta ingrepp kan vara förenat med smärta i olika grad beroende på när det utförs och med vilken metod och är därför förbjudet i bl.a. Sverige. Golvsystemet är det vanligas-te, ca 80 % av hönsen hålls i denna typ av system. Fördelarna är att värphönsen här kan röra sig fritt och kan utföra flera av de naturliga beteenden som de inte kan i konventionel-la burar.
Då äggen ska bli livsmedel är hygien en viktig aspekt inom äggproduktionen. Flera bak-terier som är inblandade i allvarligare matförgiftningar kan finnas på ägg, bl.a. Echerichia coli, Salmonella spp. och Camylobacter jejuni. Målet var att jämföra om förekomsten av dessa på äggen skiljer sig mellan de två inhysningssystemen.
Prover togs från 4 olika gårdar i Jordanien; en gård med båda golv- och bursystem, 2 gårdar med enbart golvsystem och en gård med enbart bursystem. Från varje system togs 3 prover med 4 ägg i varje. Prover togs även från gårdarnas förvaringsrum - 3 prover från varje. Dessa sammansatta prover bereddes sedan för isolering och identifiering av det tota-la antalet aeroba bakterier, E. coli, Salmonella spp. och C. jejuni. Som komplement till äggproverna togs även svabbtest på ytor i redena i golvsystemen, på äggrännan i bursyste-men och på ytor i förvaringsrummen. Detta var huvuddelen i studien, men dessutom togs luftprover på samtliga gårdar och för identifiering av eventuella sprickor i skalen lystes 100 ägg på varje gård. Bakterier som växte på selektivt medium för respektive bakterie benämndes som presumtiva och bakterier som gav positivt svar på konfirmerande tester kan betraktas som bakterien i fråga.
Resultaten från de statistiska analyserna visade att det var signifikant fler bakterier in-klusive presumtiva E. coli och Salmonella spp. på äggen från golvsystemen. Ingen signifi-kant skillnad fanns mellan systemen när det gäller presumtiva C. jejuni. Konfirmerande E. coli, Salmonella spp. och C. jejuni återfanns dessutom enbart på ägg ifrån golvsystemen eller i förvaringsrum där dessa ägg förvarades, de var dock för få för att göra statistiska analyser på.
Vi kom fram till att ägg som kommer från golvsystemen tycks vara smutsigare och ha mer patogena bakterier på ytan än ägg som producerats i bursystem.

Main title:Bacterial contamination of eggshells in conventional cages and litter floor systems for laying hens in Jordan
Authors:Jenssen Söderström, Sophie
Supervisor:Elwinger, Klas and Al-Qadiri, Hamza
Examiner:Tauson, Ragnar
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:318
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Egg, Jordan, housing system, Escherichia coli, Campylobacter, Salmonella, bacteria, laying hens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-358
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-358
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:English
Deposited On:12 Nov 2010 10:24
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics