Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Christian, 2014. Fullfoder till mjölkkor i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
283kB

Abstract

Syftet med litteraturstudien var att sammanfatta den forskning och litteratur som finns om fullfoder i Sverige. Hur utformas ett bra fullfodersystem med hänsyn till näringsinnehåll, fodrets struktur och fiberinnehåll samt praktik i Sverige? I vilka besättningar lämpar sig ett fullfodersystem bäst? Definitionen på fullfoder är att alla fodermedel förutom vatten blandas samman innan utfodring. Det medför ett jämt flöde av fodermedlen till våmmen vilket stabiliserar dess miljö. Användningen av fullfoder blir allt vanligare i Sverige, framförallt eftersom systemet är enkelt att expandera och besättningsstorleken ökar. I fullfoderbesättningar ökar risken för överutfodring. Studier har visat att överutfodring dels ger dyrare foderkostnader och dels längre kalvningsintervall. För att minska överutfodringen är grupperingen av besättningens kor viktig. Fullfodrets struktur och mängden fibrer är viktig för kons hälsa. Blandningen ska vara homogen så att korna inte kan sortera fodret. Om djuren kan sortera är det risk att en del kor äter ett foder med för mycket energi och protein och andra ett för fiberrikt foder. Nackdelen med en homogen blandning är att hygieniskt dåliga partier kan döljas i blandningen och kon har svårt att selektera ut dessa. En god hygien i fodervagnen och i foderlagret är viktigt. På gårdar med fullfoder kan det finnas möjlighet att ta hand om biprodukter från livsmedelsindustrin. Det ger möjlighet till minskade foderkostnader eftersom biprodukterna ofta är billiga. Slutsatsen av denna litteraturstudie var att fullfoder är ett bra alternativ på gårdar där de näringsfysiologiska nackdelarna kan minimeras.

,

The aim of this literature study has been to review the research and literature available about total mixed rations (TMR). How to design a good TMR regarding nutritive and use in Sweden? Which herds are most suitable for TMR systems? The definition of TMR is that all feed components except water are mixed together before feeding. This gives an even passage of feed components to the rumen which can help stabilize its environment. In Sweden, the total herds with TMR system have increased, especially as the system is easy to expand and herd size is increasing. TMR increases the risk of overfeeding. Studies have shown that overfeeding gives increased feed costs and longer calving intervals. To reduce overfeeding the cows can be grouped. The structure of the TMR and the amount of neutral detergent fiber (NDF) in the mixture are important factors for the cow health. A homogeneous mixture makes it harder for the cow to sort out specific feed components. Cows that manage to sort will eat too much protein and energy while others will eat too much fiber. Another disadvantage of a homogenous mix is that poor hygienic quality of one or more feed components may be hidden. Therefore it is important with good hygienic practice in the feed wagon and feed storage. Farms using TMR have sometimes opportunities to take care of by-products from the food industry. That may decrease the feed costs, as by-products tend to be cheap. The literature study showed that TMR is a good option on farms where the nutritional disadvantages can be minimized.

Main title:Fullfoder till mjölkkor i Sverige
Authors:Bengtsson, Christian
Supervisor:Omazic, Anna Werner
Examiner:Holtenius, Kjell
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:481
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:blandfoder, utfodring, fodersystem, överutfodring, acidos
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3363
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3363
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:24 Jun 2014 13:31
Metadata Last Modified:24 Jun 2014 13:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics