Home About Browse Search
Svenska


Berglund, Jessika, 2018. För- och nackdelar med elektrisk respektive koldioxidbedövning vid slakt av grisar : effekter på köttkvalitet och djurvälfärd. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
738kB

Abstract

In today’s society, it is recognized that animals should be well treated and slaughtered in a way that does not cause unnecessary suffering to the animal. In 1937, it was legalized in Sweden that stunning treatment must occur before slaughter. The most effective and most common stunning method on pigs is using carbon dioxide, but it is not unusual with electric stunning. Stunning is used on all animals in Sweden before slaughter to avoid unnecessary discomfort and suffering. It has been found that carbon dioxide stunning can give rise to reluctant behaviour before unconsciousness and that electrical stunning cause more deviations in the meat compared with carbon dioxide stunning. Electrical stunning may occur in several ways, the electrodes can be placed head-back, head-chest or head only. In some studies, the location of the electrodes has not significantly affected the meat quality, but the animal welfare has been positively affected by placement on the head-back or head-chest because the methods are irreversible. Carbon dioxide stunning results in better meat quality than electric stunning, but animal welfare is affected more negatively. Carbon dioxide have been found to stress the pigs more before stunning and after being stunned, a larger proportion of pigs have also been found to regain consciousness and reaction to pain. It is necessary to develop better stunning methods and studies have found that alternative gases such as argon or a combination of carbon dioxide and nitrogen could replace stunning with only carbon dioxide, but more research in the area is required.

,

I dagens samhälle finns en strävan efter att djuren ska må bra och slaktas på ett sätt som inte medför onödigt lidande för djuret. År 1937 blev det i Sverige lagstadgat att bedövning måste ske innan slakt. Den bedövningsmetod som vid slakt av grisar är mest effektiv och vanligast idag är koldioxidbedövning, det är inte heller så ovanligt med elektrisk bedövning. Alla djur bedövas innan slakt i Sverige för att de ska slippa onödigt obehag och lidande. Det har visat sig att koldioxidbedövning kan ge upphov till stress- och flyktbeteenden innan medvetslöshet och att elektrisk bedövning ger mer avvikelser på köttet jämfört med koldioxidbedövning. Elektrisk bedövning kan ske på flera sätt, elektroderna kan placeras på huvud-rygg, huvud-bröst eller enbart huvud. I studierna har inte elektrodernas placering markant påverkat köttkvaliteten men djurvälfärden har påverkats positivt av placering på huvud-rygg eller huvud-bröst eftersom metoderna är irreversibla. Koldioxidbedövning ger bättre köttkvalitet än elektrisk bedövning, men djurvälfärden påverkas mer negativt. Koldioxid stressar grisarna mer före bedövning och efter bedövningen har en större andel grisar setts återfå medvetandet och visat reaktion mot smärta. Det behövs mer utvecklade bedövningsmetoder och studier har kommit fram till att alternativa gaser som argon eller en kombination av koldioxid och kvävgas skulle kunna ersätta bedövning med enbart koldioxid, men det krävs mer forskning inom området.

Main title:För- och nackdelar med elektrisk respektive koldioxidbedövning vid slakt av grisar
Subtitle:effekter på köttkvalitet och djurvälfärd
Authors:Berglund, Jessika
Supervisor:Åkerfeldt, Magdalena
Examiner:Wallenbeck, Anna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:635
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:gris, bedövning, elektrisk, koldioxid, köttkvalitet, djurvälfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9485
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9485
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2018 10:39
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics