Home About Browse Search
Svenska


Kilsgård, Sofie, 2015. Faktorer som påverkar tillväxt hos kalvar under mjölkutfodringsperioden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
301kB

Abstract

Kalvar har en viktig roll i mjölkproduktionen då de är framtidens rekrytering och därför är det viktigt att de får en bra start tidigt i livet. Syftet med detta arbete är att redogöra för hur kalvar ska födas upp, med avseende på inhysning och tillväxt, för att sedan bli producerande mjölkkor. Studien jämför skillnaderna mellan konventionell utfodringssystem med en mjölkgiva som motsvarar 10 % av deras kroppsvikt, med att ge kalvarna fri tillgång på mjölk. Kalvarna som fick fri tillgång på mjölk hade en högre tillväxt än de kalvar med restriktiv mjölkgiva. De kalvarna som fick restriktiv mjölkgiva åt mer hö och kraftfoder och gjorde fler obelönade besök hos kalvamman jämfört mot kalvar med fri tillgång på mjölk, vilket kan tolkas som att de fortfarande är hungriga. Utfodringsbeteende såsom sugbeteende hos kalvar skiljde sig mellan kalvar som blev mjölkutfodrade med spann eller som fick mjölk via napp. Enligt flera studier är kalvar som hålls i grupp mer sociala och har en högre tillväxthastighet än kalvar som hålls i ensambox. Det finns däremot risk att kalvar som går i grupp kan skada varandra genom att de suger på varandra. För att undvika detta bör utfodringen av mjölk ske via napp och gärna under flera tillfällen per dag för att sprida ut tillfällena då de kan utöva sitt naturliga beteende att suga. Slutsatsen med denna studie är att kalvar som går i grupp är mer sociala och äter mer än kalvar som går i ensambox. För att förhindra att de skadar varandra bör utfodringen av mjölk öka och ske med napp under flera tillfällen under dygnet.

,

Calves have an important role in dairy farming since they are the future recruitment and therefore it is important that they get a good start in their growth. The aim of this study is to discuss how calves should be reared regarding growth and housing to become producing dairy cows. The study compares the difference between the traditional feeding systems, where the calves are given the amount of milk corresponding 10 % of their body weight, with the systems where the calves have free access to milk. Calves that had free access to milk grew faster. The calves that were restricted milk fed ate more hay and starter grain and made more unrewarded visits at the automatic milk feeder compared to calves with free access to milk, which could be interpreted that the restricted calves still are hungry. The feeding behaviour differs if they are fed milk from a bucket or from a teat. According to several studies, calves that are reared in groups are more social and have a better growth rate then calves that are reared in single boxes. However, calves reared in groups could hurt each other when sucking on each other’s body parts. To avoid this to happen the milk feeding should be through an artificial teat, and feeding should preferably be spread during different times a day, then they can perform their natural sucking behaviour. The conclusion in this study is that calves in group housing are more social and eat more than calves in single boxes. To avoid group hold calves to hurt each other they should get fed more milk under several times through an artificial teat.

Main title:Faktorer som påverkar tillväxt hos kalvar under mjölkutfodringsperioden
Authors:Kilsgård, Sofie
Supervisor:Ternman, Emma
Examiner:Svennersten Sjaunja, Kerstin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:537
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:kalvar, tillväxt, utfodring, sugbeteende, inhysning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4732
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4732
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology - Nutrition
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:20 Aug 2015 13:09
Metadata Last Modified:20 Aug 2015 13:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics