Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Annie, 2015. Arabiska fullblodshästar i Sverige - utfodring, hälsa och hästhållare. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Rätt utfodring och skötsel är viktiga faktorer för att undvika sjukdomar som kolik, magsår,
och utveckling av stereotypier etc. Det finns dock forskning som indikerar att även ras kan
påverka risken för att drabbas av dessa sjukdomar, och att raser som t.ex. det arabiska
fullblodet är mer predisponerat för olika utfodrings- och skötselrelaterade sjukdomar jämfört
med andra hästraser. Målet med föreliggande studie var därför att kartlägga utfodring, skötsel
och förekomsten av utfodringsrelaterade sjukdomar hos arabiska fullblodshästar i Sverige i
dagsläget, samt att beräkna riskincidenser för dessa hälsoproblem och jämföra dessa med
litteraturuppgifter från studier avseende andra raser.
En enkät med 82 frågor fanns tillgänglig och gjordes reklam för på olika internetsidor och
forum där ägare till arabiska fullblodshästar kunde tänkas se den. Enkäten riktade sig enbart
till de hästägare som hade arabhäst för tillfället och varje enkät gällde en häst. Efter att ha
exkluderat ägare som bodde utomlands eller som inte hade någon arabhäst just nu återstod
454 kompletta enkätsvar som användes i analyserna.
Fyrtiofyra procent av hästarna i undersökningen var mellan 6-15 år gamla, 47 % var ston, 43
% var valacker och 10 % var hingstar. Störst andel av hästarna, 45 % var mellan 151-155 cm i
mankhöjd och 87 % av hästarna bedömdes av respondenten vara i gott hull
(hullbedömningspoäng två eller tre på en sex-gradig skala). De vanligaste disciplinerna
arabhästarna användes till var hobby/promenad/skogsridning (59 %), dressyr (34 %), distans
(22 %), western (21 %) och hoppning (20 %). Störst andel, 37 %, tränade sin häst i lätt arbete
och gjorde det 3-5 gånger i veckan (59 %). Sjuttiotvå procent av hästarna hölls på stall på
natten och i hage på dagen, medan 25 % hölls på lösdrift. Av de som hölls i hage på dagen var
de flesta hästar, 84 %, ute mellan 8-16 timmar/dygn.
Största andelen, 60 %, av hästarna i studien hade inte en beräknad foderstat till sin häst. Av de
som hade beräknad foderstat till sin häst, 40 %, var det 14 % som inte hade någon analys på
det grovfoder de baserade foderstaten på. Det vanligast förekommande grovfodret var
hösilage (61 %), följt av hö (56 %). Sjuttiofyra procent använde något kraftfoder till sin häst,
och det populäraste kraftfodret var någon typ av kommersiell kraftfoderblandning (62 %).
Nittionio procent använde någon typ av tillskottsfoder och där var saltsten det som användes i
störst utsträckning (86 %).
Riskincidenser per 100 häst och år var i denna studie 5,7 % för kolik, 4,4 % för problem i
luftvägar, 5,9 % för diarré, 0,7 % för fång, 0,9 % för foderstrupsförstoppning, 1,3 % för IR,
1,1 % för EMS, 0,7 % för korsförlamning, 0 % för magsår och 0,2 % för PPID.

,

Proper feeding and management of horses is important in order to avoid health- and
management related disorders such as colic, gastric ulcers, development of stereotypic
behaviour etc. Some research has however suggested that breed differences exist and that
some breeds, including the Arabian horse, may be more susceptible for different feed- and
management related diseases. The current study was performed in order to map how Arabian
horses in Sweden were fed and cared for, and which related diseases that occurred in that
population. From this data, risk incidences for the different diseases were calculated and
compared to literature data of risk incidences for the same diseases in other breeds.
Correlations among the selected diseases and feeding and management factors were
calculated in the investigated population.
A questionnaire with 82 questions was constructed and made available on Internet. Advertises
for the study was placed at different homepages and Internet forums where owners of Arabian
horses in Sweden could find it. The questionnaire was designed to be valid for one horse (one
horse/answered questionnaire), and was directed towards people who currently owned one or
more Arabian horses and were situated in Sweden. In total, 454 complete answers were
received.
The largest proportion of the horses in the study was 6-15 years of age (44 per cent, 47 per
cent were mares, 43 per cent were geldings and 10 per cent were stallions. Forty-five percent
of the horses were 151-155 cm high at withers and 87 per cent was assessed by the respondent
as being in a body condition score of two or three on a six-grade scale. The most common
disciplines the horses were used for was hobby riding (59 per cent), dressage (34 per cent),
endurance (22 per cent), western (21 per cent) and show jumping (20 per cent). Fifty-nine per
cent exercised their horse 3-5 times /week and for 37 per cent of all horses the exercise was
light. The most common housing conditions were stable at night and paddock during daytime
(72 per cent), while 25 per cent of the horses were kept outdoors in loose housing systems
during both day and night. Most of the horses that were stabled at night were turned out in
grass paddocks for 8-16 hours/day (84 per cent).
Sixty per cent of the horses did not have a calculated feed ration. Of the 40 per cent that had a
calculated feed ration, 14 per cent based their ration on forage with unknown nutritive values
(not analysed). The most commonly used forage was haylage (61 per cent) followed by hay
(56 per cent). Seventy-four percent used some type of concentrates to their horses and the
most common was commercial feeds (62 per cent). Ninety-nine percent used some type of
supplement and the most common was salt block (86 per cent).
Risk incidences for diseases related to feeding and management were calculated, and were
found to be 21 per cent for colic, 17 per cent for stereotypies, 7 per cent for recurrent airway
obstruction, 7 per cent for diarrhoea, 4 per cent for laminitis, 2 per cent for oesophageal
obstruction, 1 per cent for insulin resistance, 1 per cent for rhabdomyolysis, 1 per cent for
equine metabolic syndrome, 1 per cent for gastric ulcers and 0.2 per cent for pituitary pars
intermedia dysfunction, in the current population of Arabian horses in Sweden on a yearly
basis. In comparison with literature data for other breeds, the results of this study did not
support the hypothesis that the Arabian horse breed had a higher susceptibility to the diseases
mentioned above.

Main title:Arabiska fullblodshästar i Sverige - utfodring, hälsa och hästhållare
Authors:Larsson, Annie
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:Jansson, Anna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:518
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:utfodring, skötsel, häst, arabiska fullblodshästar, enkät
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5027
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5027
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:18 Dec 2015 11:14
Metadata Last Modified:18 Dec 2015 11:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics