Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Matilda, 2018. Kraftfoder baserat på spannmål eller betfiber i fullfodersystem till svenska mjölkkor : effekter på mjölkavkastning, foderkonsumtion och resursutnyttjande. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
912kB

Abstract

The use of cereals as feedstuffs for ruminants has been questioned, critics claim that only fiber rich
feed materials such as roughage and by-products belong in dairy cattle feeding. In feed based on
by-products, the cereals are usually replaced with sugar beet pulp to provide the dairy cattle with
easily fermented carbohydrates. Under Swedish conditions, however, this strategy leads to a lower
level of self-sufficiency at national level. Since domestic production of sugar beets is not sufficient
to provide all dairy cows with concentrate at today’s levels, the content consists of imported sugar
beet pulp, unlike barley that are grown in most parts of the country. Most previous studies have
shown that the grain fraction for cows in different lactation stages can be replaced by by-products
without affecting the milk yield. A change-over trial with 21 days for each of the two treatment
periods was conducted. Forty-eight cows (125 ± 20 DIM) were divided into two treatment groups
taking into account lactation number, breed and days in milk. The purpose was to find out how
milk yield, body condition score, feed intake, feed efficiency and digestibility were affected by
sugar beet pulp-based by-product concentrate without starch (US) and cereal-based by-product
concentrate with starch (MS) when fed ad libitum in a total mixed ration (TMR). MS resulted in
significantly higher daily feed intake as well as yield measured in kg of milk, kg of ECM, kg of
lactose, kg of protein and higher percent of protein in the milk. US resulted in higher feed
efficiency, but resulted in a lower financial net in this study. Self-sufficiency and the proportion
of human edible feed in the cow diet became higher with MS. In the present study, the Swedish
cereals have proved to be a good base in food for dairy cows in order to increase Sweden's selfsufficiency
on feed, thereby promoting sustainable domestic food production.

,

Från vissa håll har användningen av spannmål som fodermedel till idisslare ifrågasatts, kritiker hävdar att endast fiberrika fodermedel som grovfoder och biprodukter hör hemma i mjölkkors foderstater. I foder baserade på biprodukter ersätts vanligen spannmålen med betfiber för att
tillföra lättillgängliga kolhydrater. Sveriges produktion av sockerbetor räcker inte för att förse landets mjölkkor utan betfibern är uteslutande importerad, till skillnad från korn som odlas i större delen av landet. Flertalet tidigare studier har visat att spannmålsfraktionen till kor i
olika laktationsstadium har kunnat bytas ut mot biprodukter utan att mjölkavkastningen har påverkats. Ett change-over-försök med två behandlingsperioder på vardera 21 dagar genomfördes.
Fyrtioåtta kor (125 ± 20 DIM) delades upp i två behandlingsgrupper med hänsyn till dagar i laktation, ras och laktationsnummer. Syftet var att ta reda på hur mjölkavkastning, hull, foderintag, fodereffektivitet och smältbarhet påverkades av betfiberbaserat biproduktkraftfoder utan stärkelse (US) respektive kornbaserat biproduktkraftfoder med stärkelse (MS). Kraftfodret MS gav signifikant högre dagligt foderintag samt avkastning mätt i kg mjölk, kg ECM, kg laktos, kg protein och högre procent protein i mjölken. US resulterade i högre fodereffektivitet men gav ett lägre ekonomiskt netto i denna studie. Självförsörjningsgraden och andelen potentiellt humant livsmedel i foderstaten blev högre med MS. Den svenska spannmålen har i detta försök visat sig
utgöra en bra grund i kraftfoder till mjölkkor i syfte att öka Sveriges självförsörjningsgrad på foder och därigenom främja en hållbar inhemsk livsmedelsproduktion.

Main title:Kraftfoder baserat på spannmål eller betfiber i fullfodersystem till svenska mjölkkor
Subtitle:effekter på mjölkavkastning, foderkonsumtion och resursutnyttjande
Authors:Johansson, Matilda
Supervisor:Karlsson, Johanna and Nyemad, Christina
Examiner:Spörndly, Rolf
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:627
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:mjölkproduktion, biprodukter, potentiellt humant livsmedel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9317
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9317
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:25 May 2018 09:09
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics