Home About Browse Search
Svenska


Jibbefors, Hanna, 2015. Hållbar produktion med vetedrank och vallfoder till idisslare : utnyttja etanolproduktionens biprodukt som ett billigt och miljövänligt fodermedel. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
308kB

Abstract

Etanol blir allt vanligare som bränsle, vilket ökar etanolproduktionen och därmed utvinns mer biprodukt, så kallad drank. Drank med sitt höga innehåll av råprotein används som proteinfodermedel till lantbruksdjur. Oftast sker utfodringen av torkad drank, men även blöt drank förekommer. Torr drank föredras då utfodring av blöt drank kräver stora mängder på grund av sin låga ts-halt. Denna litteraturstudie påvisar att vetedrank är ett bra substitut för importerat sojamjöl. Drank anses som mer lönsam och miljövänlig jämfört med sojamjöl, då det leder till mindre utsläpp av klimatgaser. Egen optimering av foderstater med vallfoder och vetedrank som huvudkomponenter till olika idisslare gav resultat i linje med publicerade forskningsstudier. Studierna visar att drank bidrar till ett ökat foderintag och därmed en lika god tillväxt hos växande djur som soja. Mjölkavkastningen, liksom avkastningen av mjölkprotein och mjölkfett ökar med drank. Alltför höga ransoner av drank i en foderstat kan leda till för hög nivå av råprotein, vilket kan reducera avkastningen av mjölkprotein. För att undvika en minskning av proteinavkastningen i mjölken, är det viktigt att drank kombineras med andra fodermedel som har ett lågt innehåll av råprotein, men högt innehåll av fibrer med hög nedbrytbarhet. En balanserad drankfoderstat kan också utesluta spannmål, vilket är önskvärt då spannmål kan användas direkt som livsmedel. Trots sina fördelar är inte drank så etablerat som fodermedel i Sverige. Detta beror på den outvecklade torkningsprocessen som ger stora näringsmässiga variationer, vilket påverkar lantbrukarens produktion och därmed ekonomin. För att dranken ska kunna anses som mer användbar i Sverige, bör torkningsprocessen utvecklas.

,

Ethanol fuel is used more frequently around the world, which increases the ethanol production and also the availability of the byproduct, known as distiller’s grain solubles (DGS). DGS has a high content of crude protein, it can be used as protein feed for farm animals. Studies shows that dry distiller’s grain (DDGS) is fed to a larger extent than wet distiller’s grain (WDG). DDG is preferred, because the WDG requires large amounts to cover the nutritional needs because of the low dry matter content. This essay shows that DGG from wheat is a good substitute for imported soybeans. DGG is more profitable and environmentally friendly compared to the soybean meal, which leads to reduced emissions of greenhouse gases. Results from optimization of diets with forage and DGG of wheat as the biggest components to different ruminants are supported from published research studies. The studies show that the DGG increased feed intake compared to soybean meal. Using DGG resulted in the same live weight change when fed to beef cattle as soybean meal. Milk yield, as well as the yield of milk protein and milk fat increases with DGG. Too high rations of DGG in a diet can lead to too high level of crude protein, which can reduce the yield of the milk protein. To avoid a decrease of the protein yield in the milk, it is important that DGG is combined with other feeds that have a low level of crude protein, but high efficient fiber degradability. A balanced diet of DGG can also exclude grain, which is desirable because grain can be used directly as human food. Even if DGG has a lot of advantages, it’s not established as animal feed in Sweden. That’s because the undeveloped drying process which gives big variations in the nutritional value, which affect the farmer's production and thus the economy. If DDG should be more useful in Sweden, the drying process must be better.

Main title:Hållbar produktion med vetedrank och vallfoder till idisslare
Subtitle:utnyttja etanolproduktionens biprodukt som ett billigt och miljövänligt fodermedel
Authors:Jibbefors, Hanna
Supervisor:Eriksson, Torsten
Examiner:Spörndly, Rolf
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:520
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:idisslare, etanol, biprodukt, drank, protein, näringsinnehåll, vallfoder, foderstat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4734
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4734
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:20 Aug 2015 14:10
Metadata Last Modified:20 Aug 2015 14:10

Repository Staff Only: item control page