Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Lovisa, 2014. Vaccination against boar taint - effect of restrictive and semi ad libitum feeding regime on production and behavior. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
852kB

Abstract

Male piglets have been castrated for centuries to avoid contamination of their meat with boar taint, a strongly unpleasant odour that makes the meat inedible. Today boar taint can be prohib-ited by vaccination against gonadotropin releasing hormone (GnRH) using Improvac®. The aim of this study was to evaluate the efficiency of vaccination on growth performance and behaviour of vaccinated male pigs compared to surgically castrated male pigs. The effect of two feeding regimes, restricted (SLU-norm) and semi ad libitum, was also included in the study. At birth, pigs (n=206) were randomly allocated to the two treatment groups; surgically castrated and vaccination. The study comprised six batches. In batches 1 and 2, vaccination took place 8 and 4 weeks before slaughter and in batches 3-6 10 and 6 weeks before slaughter. Surgical castration was performed before one week of age. The study showed that vaccinated male pigs had a higher growth rate and a lower feed conversion ratio in the interval between first and second vaccination than castrates, irrespective of feeding regime. When fed semi ad libitum, vaccinated pigs had a significantly higher daily weight gain during the total growing/finishing period than castrates (1083 vs. 1040 g). They also had a higher daily lean meat growth (350 vs. 334 g) and a lower feed conversion ratio (2.58 vs. 2.66 kg/kg) compared to castrates. For re-strictively fed pigs no such effect could be seen. Vaccinated male pigs were more aggressive until they have got their second vaccination, however, sexual behaviour and skin lesion declined to the same level as for castrates already after the first vaccination. The results in this study showed that vaccination against GnRH has the potential to improve growth rate, daily lean meat growth and feed conversion ratio when fed semi ad libitum. Vaccination was also effective in reducing aggressive and sexual behaviour to same levels as for castrates. Restrictive feeding did not improve performance or carcass characteristics of vaccinated compared to castrated male pigs in this study.

,

Kastrering av hangrisar har under lång tid varit den metod som använts för att undvika galtlukt. Galtlukt är en mycket stark och obehaglig doft som kan finnas i kött från vissa intakta hangrisar som uppnått könsmognad och som gör köttet oätligt. Idag kan hangrisarna vaccineras mot galt-lukt med Improvac®, vilket innebär att de vaccineras mot en kroppsegen substans som styr könsmognaden och därmed minimeras förekomsten av galtlukt. Syftet med denna studie var att utvärdera effekten av vaccination på tillväxt och beteende hos vaccinerade hangrisar jämfört med kastrerade hangrisar. I studien ingick även en utvärdering av två olika utfodringsnormer, restriktiv (SLU-normen) och semi ad libitum. Vid födseln fördelades grisarna slumpvis på de två olika behandlingsgrupperna, kirurgiskt kastrerade och vaccinerade hangrisar. Studien be-stod av sex omgångar. I omgångarna 1 och 2 vaccinerades grisarna 4 och 8 veckor före slakt och i omgångarna 3-6 6 och 10 veckor före slakt. Kirurgisk kastrering gjordes innan smågrisen var en vecka gammal. Studien visade att vaccinerade hangrisar hade i jämförelse med kastre-rade grisar, en högre tillväxt och ett bättre foderutnyttjande i intervallet mellan första och andra vaccinationen. Vid semi ad libitum hade de vaccinerade hangrisarna en högre daglig viktökning under hela tillväxtperioden än de hangrisar som kastrerats (1083 vs. 1040 g). De hade också en högre daglig köttansättning (350 vs. 334 g) och en högre foderomvandlingsförmåga (2.58 vs. 2.66 kg/kg. Vid restriktiv utfodring kunde inte motsvarande skillnad observeras mellan behand-lingarna. De vaccinerade hangrisar var mer aggressiva fram till dess att de vaccinerats två gånger, medan sexuellt beteende samt riv- och bitskador minskade till samma nivå som för kastraterna redan efter första vaccinering. Resultaten i denna studie visar att vaccination mot GnRH har potential att förbättra tillväxt, daglig köttansättning och foderomvandling utan att frekvensen aggressiva och sexuella beteenden ökade jämfört med kirurgisk kastrering.

Main title:Vaccination against boar taint - effect of restrictive and semi ad libitum feeding regime on production and behavior
Authors:Nilsson, Lovisa
Supervisor:Andersson, Kristina
Examiner:Lindberg, Jan Erik
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:505
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:vaccination against GnRH, boar taint, feeding regime, behavior, skin lesions, male pig, performance, carcass quality
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3967
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3967
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology - Growth and development
Language:English
Deposited On:05 Nov 2014 12:27
Metadata Last Modified:05 Nov 2014 12:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics