Home About Browse Search
Svenska


Norberg, Pernilla, 2012. Effects of rubber alley flooring on cow locomotion and welfare. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This study investigated the effects of rubber alley flooring on cow locomotion, claw and leg health, production, cleanliness, grooming behaviour and cow exclusion rate in a free stall herd. The study was conducted in a new dairy house with a rotary milking system, with a matched group of cows on traditional scraped concrete alleys used for comparison. All claws were trimmed and lesions recorded at the beginning and end of the 4-month study. Locomotion, claw and leg health, behaviour and hygiene were observed and scored at regular intervals during the study. The results showed that cows on rubber alley floors displayed significantly (p<0.001) less lameness than cows housed on concrete. By the end of the study, the risk of disturbed locomotion was at least threefold higher in cows kept on concrete than in those on rubber floors. The results also revealed a negative effect of claw trimming on cow locomotion, with cows in both groups having a higher locomotion score (indicating more severe lameness) after trimming than before. Two out of five cows improved their locomotion after being moved to the rubber floor group due to sore feet. Cows on rubber floors had more heel horn erosion, but the majority was of a mild form. Only sole ulcers had a slight tendency to affect locomotion. Hair loss on the hocks was the most common hock injury in both groups and, together with hock ulcers, was more common in the cows on concrete. All cows became cleaner during the study period, but cleanliness did not differ between the two treatments. Social grooming behaviour was significantly more common in the cows on rubber, but milk production was not affected by flooring, possibly owing to differences in feeding systems. The number of excluded cows was greater in the concrete group, mainly owing to thin soles.

,

Syftet med studien var att undersöka hur rörelser, klöv- och benhälsa, produktion, renlighet, putsningsbeteende samt utslagning påverkades med användningen av gummimattor i gödselgångar och vid foderbord hos mjölkkor i liggbåssystem. Studien genomfördes i ett nybyggt stall med mjölkning i karusell och jämförelsegruppen var kor som hade traditionella skrapade betonggolv. Samtliga djur verkades vid studiens början och slut efter 4 månader varvid klövskador registrerades. Rörelser, hasskador, beteende och hygien observerades däremellan. Resultaten från rörelsebedömningen visade att kor på betonggolv hade signifikant mer hälta (p≤0.001) än korna på gummigolv över hela försökstiden. I slutet av studien var risken för rörelserubbning minst 3 gånger högre hos korna som gick på betong än korna som gick på gummigolv. Korna i båda grupperna fick försämrade rörelser efter klövverkningen och två av fem kor förbättrade sina rörelser efter att de flyttats från betonggruppen till gummigruppen på grund av ömma klövar. Klövröta var vanligare hos korna på gummigångar än hos dem på betong, och det var den milda graden av klövröta som dominerade. Det fanns en tendens till korrelation mellan klövsulesår och hälta men ingen effekt av andra klövsjukdomar. Håravfall på hasor var den vanligaste hasskadan och var tillsammans med hassår vanligare hos kor på betong- än på gummigångar. Samtliga kor blev renare med tiden men det var ingen skillnad i renligheten mellan korna i de två behandlingarna. Socialt putsningsbeteende var signifikant vanligare hos korna på gummigolv (p<0.05), men ingen effekt av golvsystem på mjölkproduktionen sågs, vilket kan ha påverkats av skillnaderna mellan gruppernas fodersystem. Utslagna kor var fler i betonggruppen och främsta anledningen var att korna var ömma på grund av tunna sulor.

Main title:Effects of rubber alley flooring on cow locomotion and welfare
Authors:Norberg, Pernilla
Supervisor:Pettersson, Gunnar and Bergsten, Christer
Examiner:Holtenius, Kjell
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:380
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Rubber floor, Locomotion, Claw health, Hock injury, Grooming behaviour, Cleanliness
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1841
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1841
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:English
Deposited On:05 Nov 2012 15:45
Metadata Last Modified:05 Mar 2013 12:24

Repository Staff Only: item control page