Home About Browse Search
Svenska


Bäckman, Karolin, 2012. The effect of additional nitrate and sulfur in the diet on the methane production in cattle. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
337kB

Abstract

A growing population together with a change in food habits to a more diverse diet containing more animal products such as meat and milk makes the possibility to produce and sell products of cattle a growing market. And at the same time there is an ongoing debate about global warming, where raising cattle is questioned due to their high production of enteric methane. To be able to raise animals in a more environmental friendly way and at the same time improve productivity in a developing country such as Vietnam would be favorable. The use of feed additives with high electron affinity could decrease the methane production and at the same time improve the gross energy digested. Nitrate and Sulfur are both good electron acceptors, but due to its toxic effects the use of nitrate in feed has been neglected. Recently scientists have recorded that animals adapted to high amounts of nitrate can overcome these toxic effects. This present study used 4 male Yellow cattle which were fed a basal diet added with either of Urea, Urea + Sulfur, Nitrate or Nitrate + Sulfur in a Latin square design. There was a significant lower ratio of CH4/CO2 with the treatment of Nitrate + Sulfur compared with the treatment of Urea which indicate a lower eneric methane production. The study also showed a significantly lower feed intake of the treatments Nitrate, Urea + Sulfur and Nitrate + Sulfur compared with the Urea treatment. Due to a low animal number the study can only be seen as a pilot study. Furthermore, it could also be discussed if the use of nitrate is likely to be used of small-scale farmers due to the high risk of poisoning if used inaccurate.

,

Med en växande befolkning samtidigt som förändringar av matvanor sker till en mer varierad kost, bestående av mer animaliska produkter såsom kött och mjölk, bidrar det till en ökande marknad för animaliska produkter. Samtidigt pågår diskussionen om den globala uppvärmningen, där idisslarna ifrågasätts på grund av dess höga produktion av enterisk metan. Att kunna föda upp djur på ett mer miljövänligt sätt och på samma gång förbättra produktiviteten i ett utvecklingsland som Vietnam skulle vara gynnsamt för alla parter. Användning av fodertillsatser med hög elektronaffinitet kan minska metanproduktionen och samtidigt öka energiintaget. Nitrat och sulfat är båda bra elektronacceptorer, men på grund av nitrats toxiska effekter har användningen av nitrat i foder förbisetts. Men under de senare åren har forskarna visat att djur som är tillvanda till stora mängder nitrat kan övervinna dess toxiska effekter. I den här studien användes 4 handjur av rasen Yellow cattle som utfodrades med en basdiet kompletterad med något av ; urea, urea + svavel, nitrat och nitrat + svavel i en latin square design. Studien visade en signifikant lägre kvot av CH4/CO2 vid utfodring av Nitrat + Sulfat jämfört med Urea + Sulfat vilket indikerar lägre enterisk metanproduktion. Studien visade även ett signifikant lägre foderintag för behandlingarna med nitrat, urea + svavel och nitrat + svavel jämfört med urea behandlingen. På grund av ett lågt djurantal så kan studien endast ses som en pilotstudie. Det kan också diskuteras om det är rimligt att nitrat ska användas av småskaliga bönder, då risken för nitritförgiftning av djuren är överhängande vid felaktigt användande av nitrat.

Main title:The effect of additional nitrate and sulfur in the diet on the methane production in cattle
Authors:Bäckman, Karolin
Supervisor:Wredle, Ewa and Do Thi Thanh, Van
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:390
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:Ruminant, Nitrate, Sulphate, Sulfur, Methane, Methane emission, Methane mitigation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1658
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1658
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:English
Deposited On:19 Sep 2012 12:12
Metadata Last Modified:19 Sep 2012 12:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics