Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Rebecca, 2011. Mjölkföretag i Skåne och Halland : management, produktion och ekonomi. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Mjölkavkastningen hos korna har under lång tid legat högre i Halland än i Skåne. Enligt en historisk undersökning som genomfördes i studien har halländska kor haft högre avkastningsnivå de senaste 15 åren. Syftet med studien var att undersöka om det finns några regionala skillnader och förklaringar till varför Hallands mjölkföretagare har en högre mjölkproduktion än Skånes mjölkföretagare. Besättningar ifrån Svensk Mjölks kokontrollregister valdes ut slumpmässigt i Skåne och Halland för intervjuer baserat på ett frågeformulär och beräkning av endagars foderstatskontroll i fodervärderingsprogrammet Norfor. Dessutom skickades ett frågeformulär ut till de lokala husdjursföreningarna, Skånesemin och Växa för att jämföra deras arbetssätt. Avkastningsskillnaden mellan Skåne och Halland fanns även i den slumpmässigt utvalda gruppen på 20 mjölkföretag i Skåne och 19 i Halland. Inkalvningsåldern för kvigor i Halland tenderade till att vara lägre än i Skåne. Avelsindexet för halländska Svenska Holstein var signifikant högre (p<0,05) än avelsindexet för Skånes Svenska Holstein kor. Hallands lantbrukare köpte betydligt mer utfodringsrådgivning och analyserade sitt grovfoder i större utsträckning än lantbrukare i Skåne. I genomsnitt var Skånska bönder äldre och hade en högre lantbruksutbildning än halländska bönder.

,

The milk yield of the cows in the province of Halland has been higher than in the province of Skåne under a long time. This has been the case for the last 15 years. The purpose of this study was to examine whether there were any regional characteristics or special reasons to this. Herds from the Swedish control program "kokontrollen" were selected randomly in Skåne and Halland for telephone interviews based on a questionnaire and to calculate one-day feeding plans in the feed evaluation program Norfor. In addition, a questionnaire was sent to the managers at the local livestock cooperatives Skånesemin and Växa in order to compare their approaches. The milk yield difference between dairy farms in Skåne and Halland was found also in the randomly selected group of 20 herds in Skåne and 19 herds in Halland. The heifers age at calving showed a tendency to be lower in Halland compared to Skåne. The breeding value for the dairy breed Swedish Holstein was significantly (p<0,05) higher in Halland compared to Skåne. Farmers in Halland bought more advice concerning feed ration and analyzed their forage to a larger extent than farmers in Skåne. On average the farmers in Skåne were older and had a higher agricultural education than farmers in Halland.

Main title:Mjölkföretag i Skåne och Halland
Subtitle:management, produktion och ekonomi
Authors:Nilsson, Rebecca
Supervisor:Spörndly, Rolf
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:336
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Skåne, Halland, mjölkkor, mjölkproduktion, avkastningsskillnader, kokontrolluppgifter, management, utfodring, avel , rådgivning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-980
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-980
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal genetics and breeding
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:24 Feb 2011 11:49
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics