Home About Browse Search
Svenska


Robertsson, Caroline, 2013. Effects of palmitic and stearic acids supplementation on milk yield, composition and milk lipolysis in dairy cows. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
385kB

Abstract

When facing the fact that high yielding dairy cows has an increasing energy requirements, the practice of adding lipid supplements such as concentrates rich in palm oil and/or palm oil industry by-products become more common. Palm oil containing high levels of C16:0 causes high levels of free fatty acids (FFA) which are linked to larger milk fat globules (MFG) which affect the reaction of lipolysis resulting in rancid flavour and processing problems. Instead of using palm oil, rapeseed oil rich in C18:1 C18:2 can be used. In order to evaluate the effect of
added C18:0 and C16:0 on milk lipolysis, 30 Swedish Red lactating dairy cows including 15 multiparous (MP) and 15 primiparous (PP) cows were randomly divided in three groups
resulting in 3 10 cow-groups (5 PP and 5 MP cows per group) and fed one out of three concentrate mixtures: control (C), a standard concentrate mixture with no fat added; palmitate
(P) as C plus the addition of palmitate methyl ester (10 % in DM basis); and stearate (St) as C plus the addition of stearate methyl ester (10 % in DM basis). Milk yield was registered, and milk samples were collected and analysed for milk composition, FFA content and size of MFG. In addition, feed intake and in vivo digestibility were estimated. Results from the experiment showed no treatment effect on feed intake or in vivo digestibility. Changes in milk yield and composition were more evident in MP than in PP cows. The inclusion of C16:0 and C18:0 caused an increase in milk yield and milk fat content and yield, with changes being greater for cows supplemented with C18:0. The high fat treatments resulted in higher levels of FFA in milk associated with an increased size of the milk fat globules. While the results of the present study would support the concept that C16:0 may be replaced by C18:0 in treatment for dairy cows without any detrimental effect on milk yield and composition, further conclusions cannot be drawn without the data on FA profile in milk.

,

För att tillgodose högavkastande mjölkkors höga energibehov har det idag blivit vanligt att tillsätta fodertillskott som fettsyror i kraftfoder i foderstaten. Det är vanligt att de fettsyror som tillsätts innehåller stora mängder av palmolja och/eller biprodukter från palmoljeindustrin
för att minska kostnaderna. Detta till trots framställningen av palmoljans negativa inverkan på miljön. Palmolja innehåller höga mängder av C16:0 vilket kan orsaka höga halter av fria fettsyror i mjölken och som är associeras med större fettkulor i mjölk som kan påverka
risken för lipolys. Den kemiska processen lipolys orsakar smakfel i mjölk och påverkar mjölkens processbarhet på mejeri. Genom att ersätta palmolja med rapsolja som produceras i Sverige och som innehåller höga halter av C18:1 Och C18:2 kan risken för lipolys minskas.

För att undersöka effekten av tillsatt C18:0 och C16:0 i kraftfoder påverkan på lipolys i mjölk och ifall C18:0 kan ersätta C16:0 valdes 30 SRB (15 förstakalvare och 15 flergångskalvare) ut och delades slumpmässigt in i tre grupper med 10 kor per grupp (5 förstakalvare och 5
flergångskalvare). Kor från varje grupp utfodrades en kraftfoderblandning: kontroll, en standardblandning utan tillsatt fett; palmitat innehållande samma standardblandning som kontroll med tillsatt palmitat metylester (10 % ts); och stearat med samma standardblandning som kontroll med tillsatt stearat metylester (10 % ts). Mjölkprover som togs analyserades för
mjölkavkastning, komposition och näringsinnehåll. Vidare analyserades även halten av fria fettsyror och storleken på mjölkfettkulor samt foderintag och smältbarhet. Resultat från detta experiment visade ingen effekt på foderintag eller smältbarhet. Mjölkavkastning och näringsinnehåll i mjölk påverkades i större utsträckning av de fettrika kraftfodren hos flergångskalvare i jämförelse med förstagångskalvare. Inblandning av palmitat och stearate
ökade mjölkavkastningen samt fetthalt och fettinnehåll i mjölken med en större effekt i mjölk från kor utfodrade stearat. De fettrika kraftfodren gav upphov till högre nivåer av fria fettsyror i mjölken vilket även associeras med större mjölkfettkulor. Resultatet i denna studie förstärker teorin om att C16:0 kan ersättas av C18:0 i foder till mjölkkor utan att orsaka några skadliga
effekter på varken mjölkavkastning eller komposition, men fortsatta slutsatser kan inte tas utan mer data från fettsyraprofilen i mjölk.

Main title:Effects of palmitic and stearic acids supplementation on milk yield, composition and milk lipolysis in dairy cows
Authors:Robertsson, Caroline
Supervisor:Gonda, Horacio
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:443
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:lipid supplement, FFA, free fatty acids, milk fat globules, in vivo digestibility
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2484
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2484
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:English
Deposited On:03 Jul 2013 12:45
Metadata Last Modified:03 Jul 2013 12:45

Repository Staff Only: item control page