Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Anna, 2017. Hantering av gödsel på svenska hästanläggningar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The horse industry in Sweden is a large part of the agricultural activity (Jordbruksverket, 2017). The management of the manure is important because it contains high levels of the three important plant nutrients: nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K). Manure management in paddocks during the winter months has been shown to be an important factor in reducing eutrophication which is the result of a plentiful supply of N, P and K to the ground. On the website of the Swedish Board of Agriculture, there are provisions for how long the manure must be stored on a horse facility and the quantities of N that can be spread on the fields. The manure should be stored in such a way that the leaching of nutrients into the surrounding environment doesn’t exist.
Several studies have shown that horse manure that is stored directly on the ground quickly contribute to a negative impact on soil contents of N and P (Parvage, et al., 2011; Dahlin & Johansson 2008; Airaksinen et al., 2007; Parvage, et al., 2013). If the soil lacks the green cover it is more negatively affected because the nutrients disappear directly into the ground. The surface water from these paddocks are also affecting the surrounding environment as it contains significantly higher levels of N and P. Not only the areas in the paddock where the manure is collected have higher levels of N and P, the same applies to areas where the feeding takes place, and where the horses drink water.
The purpose of the completed questionnaire study was to identify how horse manure is handled at facilities around Sweden. The study focuses primarily on the management of the manure produced during the winter months when the horses are staying in their winter paddocks. The storage of manure on the facilities was also examined.
The results of this survey study indicated that there is an association between the size of the paddocks and how often the manure is removed. There is also a correlation between how many hours the horses spend in the paddocks and the size of the paddock. The study shows that the manure in most of the smaller paddocks that the horses are kept in during winter are not regularly removed. There is reason to discuss the recommendations of how the manure would be handled on the Swedish horse facilities. On the question about how the manure were stored at the facility two of the requester answered that the manure was stored directly on the ground, which also causes an increased leaching of nutrients to the soil.

,

Andelen jordbruksfastigheter med hästar runt om i Sverige är cirka 28 % (Jordbruksverket, 2017). Hanteringen av hästgödseln är viktig då den bland annat innehåller höga halter av de tre viktiga växtnäringsämnena kväve (N), fosfor (P) och kalium (K). Gödselhanteringen i rasthagar under vinterhalvåret har visats vara en viktig faktor för att minska den övergödning som sker i samband med en riklig tillförsel av N, P och K till marken. På Jordbruksverkets hemsida finns bestämmelser för hur länge gödseln måste kunna förvaras på hästanläggningen och hur stora mängder N som får spridas på åkrarna. Gödseln ska också förvaras på ett sådant sätt att läckage av näringsämnen till omgivningen inte sker.
Flertalet studier har visat att hästgödsel som förvaras direkt på marken snabbt bidrar till en negativ påverkan på markens innehåll av N och P. Saknar marken ett växttäcke påverkas den negativt då näringsämnena försvinner direkt ner i marken. Även ytvattnet från dessa hårt belastade hästhagar påverkar omgivningarna då det innehåller betydligt högre halter av N och P. Inte bara de områden i hagen där gödseln samlas har högre halter av N och P utan detsamma gäller för ytor där utfodring sker och på de platser där hästarna dricker vatten.
Syftet med den genomförda enkätstudien var att kartlägga hur hästgödseln hanteras på anläggningar runt om i Sverige. Totalt samlades 77 svar in under två dagar av Falsterbo Horse Show 2016. Data från dessa enkäter analyserades sedan med hjälp av Minitab express. Studien fokuserar framför allt på hanteringen av den gödsel som produceras under vinterhalvåret då hästarna vistas i vinterhagar/rasthagar. Lagringen av stallgödseln på anläggningarna undersöktes också. Enkäten kan ses i bilaga 1.
Denna studie indikerar att det finns ett samband mellan storleken på rasthagen och mockningsfrekvensen då en mindre rasthage mockas mer frekvent. Ett samband antyds även mellan det genomsnittliga antalet timmar som varje häst vistas ute per dag ökar när storleken på hagen ökar. Trots dessa samband visar studien att flertalet av de mindre hagarna som hästarna hålls i vintertid inte mockas regelbundet och det finns därför anledning att diskutera hur de rekommendationer om gödselhantering som finns tillämpas på hästanläggningarna. Två av de tillfrågade uppgav att gödseln lagrades direkt på marken vilket medför ett ökat läckage av näringsämnen till marken.

Main title:Hantering av gödsel på svenska hästanläggningar
Authors:Eriksson, Anna
Supervisor:Hultgren, Jan
Examiner:Yngvesson, Jenny
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:714
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:hästgödsel, övergödning, mockning, fosfor, kväve
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7313
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7313
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of animal products
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2017 06:50
Metadata Last Modified:02 Oct 2017 06:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics