Home About Browse Search
Svenska


Duvelid, Emma, 2012. Ljusprogram för kor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
269kB

Abstract

Sammanfattning
Syftet med denna litteraturstudie är att kartlägga hur ljus upplevs och påverkar kor i olika livsstadier. I dagsläget finns det företag som har rekommendationer för ljusanvändning ute på marknaden, dock behöver forskningsunderlaget kompletteras. Den allmänna tillämpningen är att producenterna låter belysningen vara tänd i ladugårdarna under stora delar av dygnet för att få en ökad mjölkproduktion. Men det har visat sig att behovet varierar med kons olika utvecklingsstadier. Baserat på idag kända kunskaper är rekommendationen att växande kvigor ska ha en lång ljusperiod. Det leder till en ökad foderkonsumtion som främjar ett gott hull, tillväxt av juvervävnad och påskyndar puberteten. När både kvigor och sinkor befinner sig i slutet av sin dräktighet ska de erbjudas en lång mörkerperiod. Det ger en minskad cirkulation av prolaktin i blodet och ökar istället antalet receptorer i juver, lever och immunceller. Kvigor och sinkor producerar därefter mer mjölk i den kommande laktationen än om de haft en lång ljusperiod. Lakterande kor ska däremot ha en lång ljusperiod på grund av att det ökar cirkulationen av insulinliknande tillväxtfaktor-1 och prolaktin, som leder till en ökad mjölkproduktion under laktationen. Det behövs dock mer kunskap vad gäller användning av nattljus, hur kon reagerar på olika färger och hur ljuset påverkar tillväxt och foderkonsumtionen, då det idag finns delade meningar om hur de olika områdena påverkar kon.

,

Abstract
The aim of this literature review is to investigate how a modern dairy cow perceives light in different stages of life and lactation. Today there are already several light treatments on the market, but the research needs to be complemented. Today it is common practice to leave the light on in the barn during a long time to increase the milk production. But the need for a long light time varies depending on the cows’ stage of development. According to the recommendations growing heifers should have a long photoperiod. It leads to an increased feed consumption which promotes greater body condition, growth of mammary tissue and an earlier development of puberty. When heifers and dry cows are in their late pregnancy or dry period they need a long period of darkness. This reduces the circulation of prolactin in the blood, but instead increases the number of receptors in mammary, liver and immune cells. This leads to a higher milk production the following lactation, compared to a long photoperiod. Contrary, lactating cows should instead have a long photoperiod because it increases the circulation of insulin-like growth factor 1 and prolactin that leads to an increased milk production during the lactation. However, more knowledge is needed to increase the understanding of the effect of nightlight, the cow´s reaction on different light colors and the effects of light on growth and feed consumption.

Main title:Ljusprogram för kor
Authors:Duvelid, Emma
Supervisor:Emanuelson, Margareta
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:378
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Ljusprogram, Mjölkkor, Mjölkproduktion, Skötsel, Hormoner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1252
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1252
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2012 08:55
Metadata Last Modified:25 Jun 2012 08:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics