Home About Browse Search
Svenska


Hjelm, Cecilia, 2018. Identifying factors of importance for chick quality and traits that may predict chick quality. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
985kB

Abstract

In the hatcheries today, the eggs that have cracks are sorted out before incubation. When hatched the chicks are graded as saleable or unsaleable, and salable chicks are transported to the farm. First week mortality (FWM) is a common way to assess chick quality and performance at the farm and it varies among flocks. One disadvantage with FWM is that it gives delayed information regarding chick quality and factors at the farm can influence the FWM. If FWM could be correlated to egg quality traits, chicks of poor quality could be sorted out already before incubation of the egg, which would be a benefit regarding animal welfare and the economy for hatcheries and farmers. Of interest is also to investigate if the immunological function in breeder hens affects the FWM of their progeny. In the present study possible links between FWM and hatching egg quality parameters were investigated. Furthermore, IgY concentration of the serum of the breeder hens and in the yolks of their eggs were analyzed. Four flocks of Ross 308 grandparents, aged between 33-51 weeks, were selected based on the FWM of their offspring. The serum of the grandparents and the yolks of their eggs were analyzed for IgY concentration and eggs were also analyzed for egg quality parameters. In the egg quality analysis there were some storage effects on pH and Haugh units, but no consistent difference between the flocks that could be linked to progeny FWM. The results showed no significant differences between the flocks in IgY concentration of the yolks or in serum. However, there was a large variation in IgY serum levels between individual breeder hens and also in the IgY concentrations in egg yolks within flocks. The reason for this variation is not known. In this study it was not possible to identify which hen that laid a specific egg and it was therefore not possible to link IgY concentrations in egg yolks with IgY in breeder hen serum on individual level. In future studies with a similar approach, being able to collect eggs with known maternal identity is recommended, to be able to follow the transfer of IgY from mother to egg on individual basis, and to link egg quality to specific hens.

,

På kläckerierna sorteras ägg med sprickor bort innan äggen placeras i ruvaren. När äggen är kläckta graderas kycklingarna som säljbara eller inte. De kycklingar som kan säljas transporteras till gården för vidare uppfödning medan de andra avlivas. Första veckans dödlighet (FVD) är ett vanligt sätt att utvärdera kycklingarnas prestation och kan variera mellan flockarna på gårdarna. En negativ aspekt med att använda FVD som mått på nykläckta kycklingars kvalité är att informationen inte är tillgänglig förrän tidigast en vecka efter kläckning och faktorer på gården kan också påverka FVD. Om FVD skulle kunna korreleras till egenskaper hos äggen skulle ägg som ger kycklingar av dålig kvalité kunna sorteras ut i ett tidigt stadium, till fördel för både djurvälfärd och ekonomi hos kläckerier och lantbrukare. Det är möjligt att avelshönornas immunologiska status har inverkan på deras avkommors FVD. I denna studie undersöktes möjliga kopplingar mellan FVD och olika äggkvalitéparametrar hos befruktade ägg från avelshönor. Även koncentrationen av IgY i serum hos hönorna och gulorna hos deras ägg analyseras. Fyra flockar av Ross 308 i morföräldrargenerationen valdes ut baserat på deras avkommors FVD. Flockarna var mellan 33–51 veckor gamla. Serum hos hönor i de utvalda flockarna och gulorna hos deras ägg analyserades för IgY koncentration, och ägg
analyserades för olika kvalitetsparametrar. Äggvitans pH och Haugh units vid äggkvalitetsundersökningen påverkades av äggens lagringstid innan analys, men inga statistiskt säkerställda skillnader mellan äggens kvalitet i flockarna kunde kopplas till avkommornas FVD. Inga signifikanta skillnader mellan flockarnas IgY koncentration i äggens gula eller hönornas serum framkom. Det var dock en stor variation i IgY koncentration i serum och gulor mellan individuella hönor och ägg inom flock. Orsaken till denna variation är inte känd. I denna studie var det inte möjligt att välja ägg från de individer som valdes ut för analys av serum IgY. I framtida studier rekommenderas att ägg samlas in på ett sätt som gör det möjligt att veta vilken höna som lagt ett ägg, för att följa överförandet av IgY från höna till ägg på individuell nivå och kunna koppla äggkvalitén till specifika hönor.

Main title:Identifying factors of importance for chick quality and traits that may predict chick quality
Authors:Hjelm, Cecilia
Supervisor:Boyner, Malin and Wall, Helena
Examiner:Ivarsson, Emma
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:643
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:chick quality, chick quality score, first week mortality, broiler breeder, IgY yolk concentration, IgY serum concentration
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10031
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10031
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal genetics and breeding
Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:17 Dec 2018 09:11
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics