Home About Browse Search
Svenska


Månsson, Ann-Christin, 2012. En enkätundersökning om paketkonservering av vallfoder i Sverige . Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
767kB

Abstract

Produktionen av paketkonserverat vallfoder kan skilja sig åt mellan olika producenter, bland annat hur förtorkningen sker, hur många lager sträckfilm som används och vilken typ av balar som produceras. Det finns idag ingen sammanställning av vilka tekniker som används, därför har en
enkätstudie inom detta område utförts som grund för detta examensarbete. Enkätstudien riktade sig till producenter av rund‐ och fyrkantsbalar i Sverige. Syftet med enkätundersökningen var att sammanställa vilka olika metoder som används för paketkonservering av vallfoder i Sverige idag. Enkätundersökningen genomfördes genom ”SLU´s Enkätgenerator” och med hjälp av artiklar i tidningarna och hemsidorna; Jordbruksaktuell, Tidningen Ridsport, Husdjur, Nötkött och Institutionen för husdjuren utfodring och vård uppmanades tillverkare av ensilage att delta i undersökningen. Enkäten mailades även ut till de lantbrukare som angett e‐mailadress av de 100 som deltagit i ett doktorandprojekt vid SLU, Uppsala. Medverkande lantbrukare i doktorandprojektet var slumpmässigt utvalda bland vallfoderproducenter med en hög ts‐halt och spridda över hela landet. Enkätundersökningen resulterade i 216 svar, fördelade över hela Sverige.

Maskinstationer stod för 18,9 % av enkätsvaren, återförsäljare för 3,7 %, konsumenter för 4,8 % och 72,2 % uppger att fodret produceras för egen användning. Fodret produceras till nötkreatur (56 %), hästar (29 %) och till får och getter (15 %). Majoriteten 90 %, använde en slåtterkross vid slåtter och 28 % använde bredspridning vid förtorkning, medan 72 % förtorkade i strängar. Den vanligaste förtorkningstiden var 2 dagar och endast 10 % används ensileringsmedel.

Kombinerad press och plastare används av 64 %, 80 % av balarna plastades på fältet, vilket visar att hälften av plastarma användes på fältet. Vit balplast var dominerande och 62 % använde 8 lager film. Foderanalyser gjordes av 60 % och 80 % uppger att de har upplevt mögel i balarna.

,

Forage for bale silage can be produced in many different ways. What may differ between producers is how wilting is performed, how many layers stretch film is used and the type of bales.

In this survey 216 producers of round (90 %) and square (10 %) bales in Sweden were asked about the technique they used. Out of the producers, 73 % were farmers making their own bales, 19 % were entrepreneurs, 4 % were contractors and 5 % were consumers. The fodder was aimed to cattle (56 %), horses (29 %) and to sheep and goat (15 %). The majority, 90 %, used a mower conditioner when cutting he crop and 28 % broad spread the crop for wilting, while 72 %
wilted in windrows. The most common wilting time was 2 days and only about 10 % used silage additives. Combined balers that also apply the stretch film is used by 64 % but 80 % of the bales are wrapped at the field indicating that half of the separate wrappers were used at the field.

White film was dominating and 62 % used 8 layers of film. Analyses of the nutrient quality were made by 60 % and 80 % report that they have experienced mould in the bales.

Main title:En enkätundersökning om paketkonservering av vallfoder i Sverige
Authors:Månsson, Ann-Christin
Supervisor:Spörndly, Rolf
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:400
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords: Rundbalar, Ensilage, Hösilage, Sträckfilm, Hantering, Marknad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1835
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1835
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of agricultural products
Feed technology
Feed processing and preservation
Language:Swedish
Deposited On:01 Nov 2012 14:41
Metadata Last Modified:01 Nov 2012 14:41

Repository Staff Only: item control page