Home About Browse Search
Svenska


Boyner, Malin, 2013. Effekt av gruppstorlek hos värphöns i inredda burar på välfärd och produktion. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
240kB

Abstract

Den inredda buren är en kompromiss mellan frigående system och konventionella burar, och syftar till att ge hönsen möjlighet att i större utsträckning kunna utföra sina naturliga beteenden. Utanför Sverige är näbbtrimning vanligt förekommande och därmed även större gruppstorlekar. Det är av intresse att undersöka hur större gruppstorlekar skulle kunna tillämpas på den svenska modellen. Denna litteraturstudie har jämfört olika artiklar för att
utröna om det förekommer en effekt av gruppstorlek på djurvälfärd och produktionsresultat.

Djurvälfärd definieras i detta kandidatexamensarbete utifrån de fem friheterna. Forskningsresultaten har varierat och området är komplext. Stora grupper hönor hållna i inredda burar har i vissa försök visat sig fungera bra, medan det gett upphov till problem som till exempel fjäderplockning och kannibalism i andra försök. Många parametrar så som val av hybrid, burmodell, inredningsutformning och skötsel spelar in och interagerar, vilket gör det svårt att dra någon generell slutsats om enbart gruppstorlekseffekt. Mer forskning behövs kring vilka gruppstorlekar som är bäst lämpade för olika kombinationer av hybrid, inhysningssystem och burmodell.

,

The furnished cage is a compromise between free-range systems and conventional cages, with the aim to facilitate the exercising of the hens’ natural behaviors. In other countries than Sweden, beak trimming is a common circumstance and, as a consequence, so is larger group
sizes. It is relevant to investigate how larger groups of hens would impact the Swedish model.

This thesis has compared different studies to examine the effects of group size on animal welfare and production output. In this thesis, animal welfare is defined based on the framework of the five freedoms. The results of existing studies differ, indicating a complex field of research with many variables. In some studies, larger groups of poultry have been proved to work well, while others show that increasing group sizes to a greater extent cause problems like cannibalism and feather pecking. Factors such as bird genotype, cage design and maintenance all interact and affect the results, making it hard to draw conclusions solely concerning the effect of group size. More research is required to determine appropriate group sizes for different combinations of genotypes, housing systems and cage models.

Main title:Effekt av gruppstorlek hos värphöns i inredda burar på välfärd och produktion
Authors:Boyner, Malin
Supervisor:Tauson, Ragnar
Examiner:Wall, Helena
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:441
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:väphöns, inredd bur, gruppstorlek, välfärd, produktion, beteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2545
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2545
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2013 14:55
Metadata Last Modified:05 Jul 2013 14:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics