Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Sara, 2012. Deltidsbete i stall med automatisk mjölkning : rastbete jämfört med produktionsbete. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
866kB

Abstract

Under den senaste tiden har det svenska beteskravet varit omdiskuterat. Många lantbrukare ser beteskravet som ett problem och har löst det genom att endast erbjuda sina kor en liten rastfålla där de har tillgång till utevistelse och fysisk aktivitet. Syftet med denna studie var att undersöka deltidsbete i en besättning med automatisk mjölkning. Rastbete jämfördes med produktionsbete med avseende på mjölkavkastning, mjölksammansättning, foderkonsumtion och betesbeteende. Korna i båda behandlingarna (rastbete och produktionsbete) erbjöds bete under 9,5 h/dygn. Korna i behandlingen med produktionsbete fick nytt bete av god kvalitet varje dag. Mellan 06 och 14 fick dessa djur bara bete som grovfoder medan de under dygnets övriga timmar fick fri tillgång till ensilage inne i stallet. Korna med tillgång till rastbete erbjöds samma fålla dagligen och fri tillgång till ensilage inomhus dygnet runt.

Resultaten visade att kor på produktionsbete mjölkade 35,6 kg mjölk och hade signifikant högre mjölkavkastning än kor på rastbete som erbjöds full inomhusutfodring och som mjölkade 33,3 kg mjölk. Kor på rastbete hade en högre konsumtion (+2,4 kg torrsubstans) av ensilage jämfört med kor på produktionsbete. Mjölksammansättningen skiljde sig endast åt mellan de olika behandlingarna med avseende på mjölkfett där mjölken från korna på produktionsbetet hade lägre andel fett i mjölken. Korna med produktionsbete spenderade 21 % av de totala 9,5 timmarna med att beta och de var ute 31 % av den totala betestiden. Detta kan jämföras med motsvarande siffror 11 % och 20 % för bete och vistelse ute i rastbetesgruppen.

Main title:Deltidsbete i stall med automatisk mjölkning
Subtitle:rastbete jämfört med produktionsbete
Authors:Andersson, Sara
Supervisor:Spörndly, Eva
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:363
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Deltidsbete, bete , rastbete, produktionsbete, mjölkproduktion, mjölkavkastning, automatisk mjölkning, AM, AMS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-987
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-987
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:07 Mar 2012 09:01
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page