Home About Browse Search
Svenska


Tegevall, Maria, 2014. Kalvningsförlamning och dess påverkan på mjölkkon . First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
633kB

Abstract

Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på hur kalvningsförlamning (Paresis puerperalis) påverkar mjölkproduktionen samt hur den kan förebyggas och behandlas. Kalvningsförlamning är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar främst högmjölkande mjölkor. Förlamningen uppkommer några dagar innan kalvning eller några dagar efter, på grund av kalciumbristen (hypokalcemi) som uppstår när kon ska börja producera mjölk. Den visar sig genom att kon får svårt att resa på sig då musklerna slutar att fungera när kalciumhalten blir för låg. Resultat från en studie har visat att mjölkmängden var lägre i början av laktationen på de kor som haft kalvningsförlamning och sedan ökat efter 4 till 6 veckor, tills den nått den normala mängden mjölk som kon haft i tidigare laktationer. För att behandla kalvningsförlamning har studier visat att man kan använda sig av antingen oral kalciumgel eller ge kalcium intravenöst. Det är även viktigt att djurägarna håller koll på korna och uppmärksamma på tidiga symptom av kalvningsförlamning. Slutsatsen är att det svårt att fastställa hur kalvningsförlamning påverkar mjölkproduktionen eftersom kalvnings- förlamningen kommer så pass tidigt i laktationen.

,

The purpose of this literature study was to find out how milk fever (Paresis puerperalis) affect milk production and how milk fever can be prevented and treated. Milk fever is a common disease that primarily affects high yielding dairy cows and occurs a few days before calving or a few days after due to hypocalcemia, which is a consequence of the onset of lactation. When the calcium levels is too low, the muscles stop working and the cow gets difficulties to rise. Results from a study showed that the milk yield was low in early lactation for the cows with milk fever. The milk yield increased after 4 to 6 weeks, until it has increased to the normal milk yield that the cow had in previous lactations. To treat milk fever, studies have shown that you can use either oral calcium gel or give calcium intravenously. It is important that farmers observe early symptoms of milk fever. The conclusion is that it is difficult to determine if milk fever have had an effect on milk yield since milk fever appears so early in lactation.

Main title:Kalvningsförlamning och dess påverkan på mjölkkon
Authors:Tegevall, Maria
Supervisor:Kronqvist, Cecilia
Examiner:Holtenius, Kjell
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:480
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:kalvningsförlamning, mjölkko, kalciumbrist, följdsjukdomar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3343
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3343
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology and biochemistry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2014 13:53
Metadata Last Modified:23 Jun 2014 13:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics