Home About Browse Search
Svenska


Malmlund, Victoria, 2018. Hypokalcemi hos får. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Akut kalciumbrist eller hypokalcemi är en sjukdom som vanligen drabbar tackor från 6 veckor före lamning fram till början av laktationen. Hos kor är sjukdomen väl dokumenterad medan det inte alls finns lika mycket forskning kring hur sjukdomen ter sig hos tackor. Tackan blir trött och avtrubbad och får muskelförlamningar. Utan behandling blir hon till slut så dålig att hon inte kan resa sig och avlider. Syftet med det här arbetet var att genom en enkätstudie nå ut till så många fårbesättningar som möjligt i Sverige och se om det fanns några management- eller utfodringsstrategier eller andra faktorer som påverkar eller upplevs påverka risken för hypokalcemi. Enkäten var uppdelad i två delar där man i den första enkäten kunde anmäla sitt intresse att delta i enkät två. Det var 521 stycken som deltog i enkät ett och 153 stycken deltog i enkät två varav 85 av dem angett att de haft problem med hypokalcemi.

I resultatet visas att lantbrukarna som deltog upplever att Gotlandsfår och Texel i större utsträckning drabbas av hypokalcemi medan besättningarna med Allmogefår, Finullsfår, Leicesterfår och Gutefår i större utsträckning angett att de inte drabbas av hypokalcemi. De flesta ansåg också att det framförallt är äldre tackor som väntar 2 eller flera lamm som drabbas och att det vanligtvis sker i sista månaden innan lamning fram till och med första veckan av laktationen.

,

Acute calcium deficiency or hypocalcemia is a disease that usually affects ewes from 6 weeks prior to parturition until the onset of lactation. In cows, the disease is well documented, while there is not as much research regarding the disease in sheep. The ewe gets tired, blunted and gets muscle paralysis. Without treatment, she eventually becomes too ill to stand up and will die. The purpose of this study is to reach as many sheep herds as possible in Sweden through a questionnaire and see if there are any management or feeding strategies or other factors affecting or perceived to affect the risk of hypocalcemia. The questionnaire was divided into two parts, where the first questionnaire was able to report her or his interest to participate in questionnaire two. There were 521 participants in questionnaire one and 153 participants in questionnaire two of which 85 of them answered that they had had problems with hypocalcemia.

The results show that farmers who participated experienced that Gotland sheep and Texel are more likely to suffer from hypocalcemia while herds with Allmoge sheep, Finnsheep, Leicester and Gute sheep to a greater extent answered that they had not suffered from hypocalcemia. Most also considered that it is mainly older ewes pregnant with 2 or more lambs that are affected and that usually the disease occurs in the last month before parturition until the first week of lactation.

Main title:Hypokalcemi hos får
Authors:Malmlund, Victoria
Supervisor:Kronqvist, Cecilia and Stengärde, Lena
Examiner:Holtenius, Kjell
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:628
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:riskfaktorer, kalcium, enkätstudie, symptom
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9397
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9397
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2018 09:05
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics