Home About Browse Search
Svenska


Svanberg, Tove, 2014. Inhysningssystemets påverkan på stress hos mjölkkor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
860kB

Abstract

De fysiologiska reaktioner involverade i stress har bevarats genom evolutionen och är viktiga för djurs förmåga att klara av en kritisk situation. Långvarig stress medför däremot en rad negativa effekter på djurs produktion och hälsa. Dagens mjölkproduktion ställer höga krav på korna, som ska vara friska, producera stora mängder mjölk av bra kvalitet och samtidigt ha en god fertilitet. För att korna ska kunna leva upp till dessa högt ställda krav måste långvarig stress undvikas. Vid stress aktiveras det sympatiska nervsystemet och hypotalamus-hypofys-binjurebarksystemet, vilket leder till att stresshormonerna adrenalin och kortisol frisätts. Detta leder till ökad hjärtfrekvens, att hjärtats slagvolym ökar, ökat blodtryck, omfördelning av blodet från digestionsorganen till skelettmusklerna och till att halterna av glukos och fria fettsyror ökar i blodet. Långvarig stress kan leda till hjärt-kärlsjukdomar, nedsatt immunförsvar och sämre fertilitet. För mjölkkor innebär långvarig stress också minskad mjölkproduktion och mjölk av sämre kvalitet.
I samtliga inhysningssystem för mjölkkor finns det faktorer som kan orsaka stress hos djuren, men vilka faktorerna är varierar mellan systemen. Kor som hålls på lösdrift upplever stress i samband med väntan inför mjölkning i trånga samlingsfållor och konkurrens om begränsade resurser. Kor i automatiska mjölkningssystem upplever något högre stressnivåer jämfört med kor på lösdrift som mjölkas manuellt. I inhysningssystem med uppbundna kor är begränsad rörelsefrihet bakomliggande orsak till stress i ett flertal situationer.
För att undvika stress hos mjölkkor och dess negativa effekter är det viktigt att utforma stall och rutiner för att korna ska få så goda möjligheter som möjligt att själva styra över sin tid och för att främja naturligt beteende.

,

The physiological reactions associated with stress are important for animal’s ability to cope with critical situations. However, chronic stress could lead to several negative effects on animal’s production, welfare and health. There are high requirements on today’s dairy cows. They should have good health and fertility and produce large amounts of milk with good quality. If the cows are exposed for long-term stress, it is hard to meet these requirements. Stress leads to activation of the sympatic nervous system and the hypothalamus-pituitary-adrenal cortex system, which implies increased heart rate and cardiac output, redistribution of blood to the skeletal muscles and higher levels of glucose and free fatty acids in the blood. Long-term stress can lead to heart diseases, decreased immune defence and decreased fertility. Implications of long-term stress in dairy cows are also decreased milk yield and decreased milk quality.
Dairy cows meet stress in all types of housing systems, but the situations that lead to stress differ between different types of dairy barns. In free-stall housing systems competition between cows in feed bunks and lying area and waiting in small areas before milking are critical situations that may lead to stress. Cows in automatic milking systems shows higher levels of stress because the cows has less synchronic behaviour, than cows that have been milked manually. In housing systems with tied cows the main reason to stress is the small ability for movement. To avoid stress in dairy cows, it is important to design the dairy barns and routines to maximise the freedom for the cows to decide over their time themselves and to facilitate natural behaviour.

Main title:Inhysningssystemets påverkan på stress hos mjölkkor
Authors:Svanberg, Tove
Supervisor:Lidfors, Lena
Examiner:Herlin, Anders
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:489
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:mjölkkor, stress, stressfysiologi, inhysningssystem, djurvälfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3347
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3347
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2014 14:29
Metadata Last Modified:23 Jun 2014 14:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics