Home About Browse Search
Svenska


Ekholm, Ebba, 2017. Genetisk bakgrund till fotröta hos får. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Fotröta är ett bestående hälsoproblem hos får världen runt. Därför undersöks idag
olika alternativ som kan användas för att bekämpa denna sjukdom. Sverige är ett av
de länder där fotröta är ett relativt nytt problem och mer forskning efterfrågas. Målet
med detta kandidatarbete är att undersöka fårens genetik och andra påverkande
faktorer bakom fotröta. Olika behandlingsmetoder finns idag tillgängliga såsom
antibiotikakurer, vaccinering, klövklippning och fotbad, men även avelsprogram för
förbättrad resistens mot fotröta hos får är under utveckling. Två bakterier som är
inblandade i fotrötans uppkomst har upptäckts, Dichelobacter nodosus och Fusobacterium
necrophorum. I detta arbete har information från studier om fårens genetik
och kopplingen till fotröta sammanfattats, där bland annat arvbarhet och kandidatgener
undersöks. En viss arvbarhet för resistens mot fotröta har påvisats i en
studie och två studier har undersökt DQA2-genen där olika alleler verkade ha en
koppling till en ökad eller minskad risk för fotröta. Både äldre och nyare studier har
utförts där andra faktorer som sägs påverka fotrötan såsom ras, klövar, ålder, vikt,
temperatur, väder och underlag undersöktes. Dessa studier tyder ofta på ett samband
mellan dessa faktorer, bakterier samt fårens genetik. Genom denna litteratursammanfattning
är det dock tydligt att mer forskning krävs som kan styrka att de
ovan nämnda faktorerna tillsammans ger upphov till fotröta.

,

Footrot is a continuous health problem in sheep all around the world. Thus several
options to treat this disease are investigated. Sweden is one of the countries where
footrot is a relatively new problem and research within this area is requested. The
aim of this paper is to examine the genetics of the sheep, as well as other influencing
factors causing footrot. As of today several treatments are available such as the
use of antibiotics, vaccination, hoof trimming and footbaths, but also breeding programmes
are being developed to improve the resistance of sheep to footrot. Two
bacteria which are involved in the prevalence of footrot have been found,
Dichelobacter nodosus and Fusobacterium necrophorum. In this paper information
from studies on the genetics of sheep and the connection to footrot have been summarized,
where amongst others heritability and several candidate genes have been
investigated. A certain heritability for resistance against footrot has been found in
one study and two studies have researched the DQA2 gene where different alleles
seemed to be connected to either a higher or lower prevalence of footrot. Both older
and newer studies have been performed analyzing other influencing factors such as
breed, hooves, age, weight, temperature, weather and environmental factors. These
studies often show a correlation between these factors, the bacteria and the genetics
of the sheep. However, through this literature summary it is evident that further
research is needed to strengthen the statement that all of these factors together give
rise to footrot.

Main title:Genetisk bakgrund till fotröta hos får
Authors:Ekholm, Ebba
Supervisor:Jonas, Elisabeth
Examiner:Johansson, Anna
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:515
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:får, fotröta, genetik, Dichelobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum, klövsjukdom, DQA2
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6522
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6522
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2017 11:21
Metadata Last Modified:04 Jul 2017 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics