Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Mimmi, 2012. Olika typer av strömedel till gris : effekter på beteende och produktion. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
148kB

Abstract

Konsumenterna har idag en ökad efterfrågan av kött från välmående grisar. Det har bidragit till att grisproducenterna har ett ökat intresse av att använda strömedel för att få bättre djurvälfärd i produktionen. Syftet med detta arbete är att ta reda på vilken inverkan halm, torv och spån har på beteende- och produktionsmått. Exempel på normala beteenden hos grisar är sitta, ligga, bygga bo och födosök. Exempel på onormala beteende är bitning, såsom öronbitning och svansbitning. Något som eftersträvas i grisproduktion är en god hälsa, viktökning, foderutnyttjande samt goda slaktkroppsegenskaper. Torven bidrar till en bättre hälsa hos grisen då den har en bättre ammoniakbindande förmåga än spån och halm. Halmen har däremot en större positiv inverkan på de flesta produktionsmåtten än vad spån och torv har. Generellt sett ökar aktiviteten och bitning minskar om grisen har tillgång till halm, torv och spån. Detta tyder på att strömedel ökar välbefinnandet hos grisen.

,

The consumers of today have greater demands when it comes to animal welfare in their choice of meat. That has led to a growing interest for the pig- producers in using litter material for better animal welfare in the production. The purpose of this paper is to summarize what impact straw, peat and sawdust have on behavior and production effects. Examples of normal behavior of pigs are sitting, lying, nesting, and foraging behavior. Examples of abnormal behavior of pigs are biting such as ear-biting and tail-biting. In pig production, good health, weight gain, feed conversion efficiency and good carcass characteristics are pursued. Different litter material have different properties; peat for example has a better ammonia binding capacity than sawdust and straw, which contributes to better health for the pig. On the other hand, straw has a better impact on most of the production measurements than sawdust and peat. In general, access to straw, peat and sawdust increases the pigs’ activity and decreases their biting each other. This indicates that access to litter material will increase the well-being of the pig.

Main title:Olika typer av strömedel till gris
Subtitle:effekter på beteende och produktion
Authors:Olsson, Mimmi
Supervisor:Rundgren, Margareta
Examiner:Lundeheim, Nils
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:388
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:Grisproduktion, Strömedel, Produktionseffekter, Beteendeeffekter, Halm, Torv, Spån
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1608
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1608
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:04 Sep 2012 10:16
Metadata Last Modified:04 Sep 2012 10:16

Repository Staff Only: item control page