Home About Browse Search
Svenska


Noréus, Stina, 2012. Förvildade husdjur : möjligheter och hot. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
150kB

Abstract

Feral animal populations are distributed over many parts of the world and are often seen as a problem. Since they are a threat against other species, destroy farmlands and can spread dis-eases, they are often referred to as pests. Artificial selection has contributed to loss of genetic diversity in our domesticated animals. Feral animal populations are affected by natural selec-tion, which allows them to adapt to the environment. Their ability to adapt is a reason to see them as pests but can also be seen as an asset. The purpose of this paper was to study the posi-tive aspects of feral animal populations and how they can be used in animal science. Rapid environmental changes in the future can make them an important genetic resource. Unique alleles have e.g. been found in semi-feral cattle populations. Behavioral studies can provide important knowledge about domestic animals that their wild ancestors cannot. Population genetic studies can provide insight in genetic structure, population structure and distribution patterns that can be used to setup control strategies both for conservation of wild populations and management of feral animal populations. Feral animal populations should be seen as a potentially important genetic resource but it is also important to take the surrounding envi-ronment in to account.

,

Förvildade husdjurspopulationer finns över stora delar av världen och anses ofta vara ett problem. De anses ofta vara skadedjur eftersom de kan vara ett hot mot andra arter, förstör odlingar och är en risk för sjukdomsspridning. Avel har gjort att den genetiska variationen hos husdjur har minskat. Förvildade husdjur påverkas av naturlig selektion vilket ger dem möjlighet att anpassa sig till miljön. Denna anpassning gör att de både kan bli ett skadedjur men även ses som en tillgång. Syftet med uppsatsen var att studera de positiva aspekterna av förvildade husdjur, och hur studier av dessa kan vara till nytta inom husdjursforskning. Förutom att de vid miljöförändringar kan bli en genetisk resurs har man hittat unika alleler hos halvt förvildade nötboskapspopulationer. Beteendestudier kan ge viktig kunskap om våra husdjurs beteende som inte dess vilda förfäder kan. Populationsgenetiska metoder kan ge kunskap om genetisk struktur, populationsstruktur och spridningsmönster som kan användas för att lägga upp kontrollstrategier dels för bevarande av vilda populationer och förvaltande av förvildade husdjurspopulationer. Husdjur bör ses som en potentiellt viktig genetisk resurs i framtiden samtidigt som hänsyn måste tas till den omgivande miljön.

Main title:Förvildade husdjur
Subtitle:möjligheter och hot
Authors:Noréus, Stina
Supervisor:Rydhmer, Lotta
Examiner:Johansson, Anna
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:376
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:förvildad, husdjur, skadedjur, genetisk resurs, beteende, anpassning, bevarande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1613
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1613
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal ecology
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2012 10:20
Metadata Last Modified:10 Sep 2012 13:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics