Home About Browse Search
Svenska


Battersby, Emelie, 2014. Helsäd som alternativt grovfoder till mjölkkor och växande nötkreatur. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
346kB

Abstract

Helsädesensilage är en benämning som omfattar ensilage av hela spannmålplantor och/ eller baljväxter. Helsäd av spannmål är i många avseenden ett användbart fodermedel. På grund av att det bara skördas en gång per år kan maskin och arbetskostnader hållas nere. Spannmål går dessutom att så ihop med vall eller som efterföljande gröda i växtföljden och innebär därför inget merarbete för att få det att fungera odlingsmässigt. Vid utfodring av helsäd till mjölkkor och växande nötkreatur behöver näringsvärdet och hållbarheten tas i beräkning. I denna litteraturstudie är syftet att beskriva hur detta kan påverkas av skördetidpunkt, ensilerbarhet, förluster och aerob stabilitet. Slutsatserna är att helsäd skördad vid mjölkmognad ur flest aspekter är mest lämpligt att utfodra som komplement till en mer proteinrik vall. Tillsatsmedel i ensileringen kan minska förlusterna av protein samt förlänga den aeroba stabiliteten hos helsäd av spannmål. Hackning av helsäd skördad vid degmognad kan ge högre konsumtion hos växande nötkreatur och delvis kompensera för det sämre näringsvärdet. Hackning är speciellt viktig för senare skördad helsäd eftersom detta förbättrar packningen vilket bidrar till en bättre ensilering. I framtiden bör man sträva efter fler studier som visar hur stora andelar av helsäd som går att utfodra utan att få en försämrad produktion.

,

Whole crop silage is a term used to describe silage of cereal or legumes harvested as whole crops (ear and straw) before full ripeness. Cereal whole crops are unlike grass only harvested once per year, which contributes to cheaper machine and labour costs. Cereal can also be undersown with grass, or as a part of the crop rotation. When fed to growing and dairy cattle, the nutritional value and preservation of the whole crop must be considered. In this review article it is discussed how the stage of maturity, ensiling ability, losses and aerobic stability affect the time of harvest in order to get the most suitable forage. The conclusions are that cereal crops at milk stage are most suitable as whole crop silages when fed as a complement to grass silage. Silage additives can reduce protein degradation and extend the aerobic stability to some extent. Chopping of late harvested whole crop cereal is generally beneficial for the ensiling process as it improves compaction. Also, it can give increased consumption when fed to growing cattle, which partly can compensate for a lower nutritive value. Future studies should aim to find the optimal proportions of whole crops in diets to dairy cows and growing cattle without negatively affecting the production.

Main title:Helsäd som alternativt grovfoder till mjölkkor och växande nötkreatur
Authors:Battersby, Emelie
Supervisor:Udén, Peter
Examiner:Eriksson, Torsten
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:475
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:helsäd, grovfoder, ensilering, mjölkkor, näringsvärde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3315
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3315
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:19 Jun 2014 11:53
Metadata Last Modified:19 Jun 2014 11:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics