Home About Browse Search
Svenska


Svedberg, Elin, 2012. Påverkan av förhöjd inomhustemperatur på fysiologi, beteende och mjölkproduktion hos svenska lantrasgetter. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Klimatet är under förändring och en global temperaturökning med 1,8-4,0○C förutspås ske från år 1990 till 2099. Detta kan medföra att livsmedelsproducerande djur i Sverige kommer att utsättas för värmebelastning under perioder vilket kan ha negativa effekter på djurens produktion och välfärd. Då vetskapen om hur svenska lantrasgetter påverkas av värme är begränsad var syftet med den här studien dels att se vilka effekter värme har fysiologiskt, beteendemässigt och produktionsmässigt på djuren, samt att undersöka om getterna efter en tid i förhöjd omgivningstemperatur kunde acklimatisera sig till denna.
Sju lakterande svenska lantrasgetter med varsin killing inhystes i en omgivningstemperatur mellan 28,8 och 35,1○C under dagtid i 15 dagar. Under nätterna hölls omgivningstemperaturen under 20○C för att efterlikna en naturlig fluktuation i dygnstemperatur. Getterna inhystes i lösdrift och erhöll fri tillgång på grovfoder medan kraftfoder erbjöds två gånger om dagen. Vatten gavs i fri tillgång.

De fysiologiska registreringar som gjordes var kroppsvikt, rektal- och hudtemperatur, hudfuktighet, andningsfrekvens samt osmolalitet i mjölk. Beteendeobservationer utfördes under fyra timmar varje dag. Basala beteenden registrerades med fyra minuters intervaller medan aggressiva beteenden och digivningsbeteenden registrerades kontinuerligt. Getterna mjölkades två gånger om dagen och mjölkavkastningen noterades.

Resultat från studien visade inga signifikanta skillnader i kroppsvikt mellan dagar i förhöjd omgivningstemperatur jämfört med kontrolldagar. Vid förhöjd omgivningstemperatur ökade kroppstemperatur, hudtemperatur, hudens fuktighet samt andningsfrekvens signifikant. Osmolaliteten i mjölken minskade under dagarna i förhöjd omgivningstemperatur och vattenkonsumtionen ökade. Getternas utförande av beteendet ligga ökade, medan mindre tid spenderades på beteendena förflytta, äta och idissla. Förändringar i aggressiva beteenden och digivningsbeteenden var enligt de statistiska analyserna inte signifikanta mellan de olika dagarna och inga signifikanta skillnader i mjölkavkastning kunde påvisas. Då temperaturen återigen sänktes efter 15 dagar kunde inga kvarstående effekter ses.

,

The climate is changing and a global increase in temperature of 1.8 – 4.0○C is predicted from 1990 to 2099. This temperature change can lead to heat stress in producing animals also in Sweden, and can increase the risk for animals to experience negative welfare. The knowledge about how goats of the Swedish landrace are affected by heat is limited, therefore, the aim of this study was to investigate how heat affects the goats’ physiology, behaviour and milk production. The aim was also to see if goats, after a time exposed to high ambient temperature, acclimatize to the environmental temperature.

Seven lactating goats of Swedish landrace with one kid were housed indoor under an ambient temperature between 28.8 and 35.1○C during 15 days. During nights, the ambient temperature was lower than 20○C to imitate a natural fluctuation in temperature. The goats were housed in a loose housing system and were given forage and water ad libitum. Concentrate was offered twice daily.

Physiological registrations of bodyweight, rectal and skin temperature, skin moisture, respiration rate, osmolality in milk and water consumption were done daily. Behaviours were recorded during four hours every day. Basic behaviours were registered by scan sampling every 4th minutes while aggression and suckling behaviour were recorded continuously. The goats were milked twice daily and the milk yield was recorded.

The results from the study did not show any significant differences in bodyweight between control days and days in increased ambient temperature. Body temperature, skin temperature, skin moisture and respiration rate increased significantly in high ambient temperature. The osmolality in milk decreased during the days in increased ambient temperature and water consumption increased. The goats spent more time performing the behaviours lying, while less time was spent on the behaviours moving, eating and ruminating. Changes in aggressive behaviours and suckling were not significantly different between control days and days in high ambient temperature. No differences in milk yield were seen. When the temperature was lowered in the end of the study no persistent effects from the period with high ambient temperature were observed in the goats.

Main title:Påverkan av förhöjd inomhustemperatur på fysiologi, beteende och mjölkproduktion hos svenska lantrasgetter
Authors:Svedberg, Elin
Supervisor:Hartmann, Elke and Dahlborn, Kristin
Examiner:Sandberg, Eva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:Acklimatisering, Beteende, Fysiologi, Produktion, Svenska lantrasgetter, Värmebelastning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1671
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1671
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:20 Sep 2012 11:40
Metadata Last Modified:20 Sep 2012 11:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics