Home About Browse Search
Svenska


Öwall, Johanna, 2015. Introducing lean production process model for the horse business sector in Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
565kB

Abstract

Methods of improving business operation and competiveness are essentially unknown and rarely described in the horse sector. However, many horse businesses struggle because of e.g. high costs, accident risks, difficulty of attracting skilled personnel on long term, traditional
ways of management impeding a progressive development in the everyday operation and business model. There is a need to make the operations cost effective and safer. By
streamlining everyday processes, introducing mechanisation and the lean production process model, benefits in economics and working conditions can be obtained. The objectives of the study were: a) Investigate whether lean production is applicable to the horse business sector,
b) Examine which work processes that can be streamlined and c) Examine the interest in work efficiency. A total of six horse businesses were studied; three riding schools and three racehorse trainers respectively. The operations were studied by the use of semi structured interviews, observations and the lean production tool value stream mapping exercise. These were used to study the tasks mucking out, sweeping aisles, preparation of feed and walking of horses to and from paddocks. The results indicate that the core value of the businesses, contact with customers, horse owners and business development could be increased and given better focus with more work time efficient routines and housing conditions. Streamlining the
processes mucking out, distributing feed and sweeping aisles and optimise the logistics of horses, feed and manure will save time. However, interest in methods to improve work efficiency was low and there is a sceptic attitude concerning new ideas and technology.
Businesses working with lean production are suggested to benefit by having less time spent on non-horse activities, more on staff development, the staff staying longer in the occupation, having fewer accidents and fewer days off. The value stream mapping exercise needs interested and enthusiastic participants to be successful. Changes must be considered as an opportunity, not a threat in order to improve businesses and their profitability.

,

I hästsektorn är metoder för förbättrad konkurrenskraft och affärsverksamhet i mångt och mycket okända. Många hästföretag kämpar med låg lönsamhet på grund av t.ex. höga
kostnader för arbete, olycksrisker och svårigheten att attrahera kompetent personal på lång sikt. Traditionell hästhållning och skötsel konserverar dagens läge och hindrar dessutom en progressiv utveckling både i den dagliga driften och i affärsmodellen. Det finns ett behov att göra hästverksamhet kostnadseffektiv och säker. Genom att effektivisera vardagliga processer, mekanisera stallen och införa produktions processmodellen LEAN, kan
arbetsförhållandena förbättras samtidigt som lönsamheten kan höjas. Målen för studien var: a) undersöka om lean kan tillämpas på hästföretag, b) undersöka vilka arbetsprocesser som kan effektiviseras och c) undersöka intresset för arbetseffektivitet. Totalt sex hästföretag studeras; tre ridskolor och tre travtränare. Verksamheten studerades med hjälp av semistrukturerade intervjuer, observationer och lean-verktyget värdeflödesanalys. Dessa användes för att studera de dagliga arbetsuppgifterna mocka, sopa stallgångar, förberedelse av foder och promenader med hästar till och från hagar. Resultaten indikerar att företagens kärnvärden, kontakt med kunder, hästägare samt affärsutveckling, kunde ökas och ges bättre fokus med mer tidseffektiva arbetsrutiner och inhysningsförhållanden. Genom att effektivisera processerna
mockning, distribution av foder och gödsel, sopning av stallgångar samt optimera logistiken för hästar, foder och gödsel kan mycket arbetstid sparas. Intresset för att effektivisera arbetet och använda sig av metoder för detta var över lag lågt och attityden skeptisk. Fördelarna med
att arbeta med lean i hästsektorn föreslås vara att mindre tid tas upp av icke-hästaktiviteter, mer tid för personalutveckling, att personalen stannar längre i yrket samt färre olyckor och färre sjukdagar. För att förbättra hästföretagen och dess lönsamhet måste förändringar
betraktas som en möjlighet, inte ett hot.

Main title:Introducing lean production process model for the horse business sector in Sweden
Authors:Öwall, Johanna
Supervisor:Herlin, Anders and Melin, Martin
Examiner:Magnusson, Madeleine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:lean production, standardisation, business model, comminucation, profitability, horse, horse business, workload, working conditions
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4362
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4362
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:English
Deposited On:21 May 2015 12:33
Metadata Last Modified:21 May 2015 12:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics