Home About Browse Search
Svenska


Löfstrand, Jenny, 2018. The recovery of teat wall thickness and teat tissue density after machine milking. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
541kB

Abstract

Udder health has a strong effect on profitability in milk productions. Udder diseases, especially mastitis, are among the most costly diseases and has a major economic impact on dairy production as well as it is an animal welfare issue. Mastitis can occur if bacteria enters the teat canal causing an infection. The teat has different mechanisms to protect itself from bacteria but changes in the teat condition can impair the defense. Milking machines has been seen to cause temporary changes in the teats after milking. Different changes have been observed by many scientists and in this study, focus was pointed on teat wall and teat density thickness. Teat wall thickness and teat tissue density increased after milking which is assumed to be due to accumulation of fluids in the teat defined as congestion. Temporary changes in the teat caused by machine milking has been seen to impair udder health and significantly increase microbial colonization of the teat canal. The results from this study showed that with routine milking the teat recovers from congestion within 30 minutes. After the 30 minutes the teat wall kept decreasing until next milking due to the increase of intramammary pressure. Teat changes can be measured with different methods and in this study, the measurements from a cutimeter were compared to the measurements from an ultrasound machine. The conclusion is that ultrasonography appears to be more sensitive to small variations and was able to reveal teat wall changes caused by both congestion and intramammary pressure. The cutimeter method was more easily implemented but did in this study only reveal teat density changes caused by congestion after milking.

,

För att bibehålla en lönsam mjölkproduktion är god juverhälsa av stor betydelse. Juversjukdomar är de hälsoproblem hos mjölkkor genom orsakar störst förluster i mjölkmängd och därmed lönsamhet på gården. Mastit är den vanligaste juversjukdomen och den kan orsakas av bakterier som tar sig in i juvret via spenkanalen. Spenkanalen har normalt sett ett naturligt skydd mot bakterier men förändringar i spenvävnaden kan försämra spenens eget försvar. Mjölkning med mjölkmaskin har i tidigare studies observerats ge tillfälliga förändringar av spenarna efter mjölkning. Olika spenförändringar har studerats av ett flertal forskare och i den här studien låg fokus på att undersöka spenväggarna och spenvävnadens densitet. Spenväggarnas tjocklek och spenvävnadens densitet ökar efter mjölkning vilket antas bero på ansamling av vätska i spenen. Tillfälliga spenförändringar orsakade av maskinmjölkning har setts försämra juverhälsan och signifikant öka mikrobiell tillväxt i spenkanalen. Vid normal mjölkning återhämtar sig spenen från svullnaden som uppstod i och med vätskeansamlingen, inom 30 minuter efter mjölkning. Spenväggen fortsätter sedan att minska i och med det ökade intrammamära trycket. Spenförändringar kan mätas med flera olika metoder och i den här studien genomfördes mätningar med en cutimeter och med en ultraljudsmaskin. Slutsatsen är att ultraljudsmetoden visade sig ge mer märkbara utslag även på små förändringar i spenväggen och uppvisade förändring orsakade både av vätskeansamling och intramammärt tryck. Cutimetermetoden var mer lättanvänd men uppvisade i den här studien endast densitetsförändringar orsakade av vätskeansamling och påverkades inte av intramammärt tryck.

Main title:The recovery of teat wall thickness and teat tissue density after machine milking
Authors:Löfstrand, Jenny
Supervisor:Bruckmaier, Rupert
Examiner:Agenäs, Sigrid
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:647
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:teat changes, teat wall thickness, teat density, ultrasound, cutimeter, IMP
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10271
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10271
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Miscellaneous animal disorders
Language:English
Deposited On:14 Mar 2019 09:45
Metadata Last Modified:15 Mar 2019 02:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics