Home About Browse Search
Svenska


Linder, Victoria, 2018. Insect larvae (Hermetia illucens) as an alternative feed source for laying hens. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
544kB

Abstract

The European egg industry is dependent on imported soy which contributes to climate change, partly because of deforestation and transport. Therefore, alternative feed sources are needed. The levels of soy used in poultry feed in Sweden are lower than the general levels in Europe. Also, the soy used in poultry feed in Sweden is certified to ensure sustainable production. Insects like H. illucens can be produced locally using local byproducts or food waste and have a similar content of crude protein and composition of amino acids as soybean, which could make them a suitable alternative. This review compiles available information about limiting factors of replacing soybean with H. illucens in the diet of laying hens and its effects on feed intake, feed conversion rate, egg production and egg quality. Levels of inclusion are also evaluated. Main findings are that H. illucens contain a high amount of crude protein and adequate amounts of most nutrients for laying hens. Egg quality appears to be improved when the inclusion level of H. illucens is 17% but effects on other parameters are less clear and sometimes contradictory. Inclusion level of 12% has shown no adverse effects on feed intake, feed conversion rate, egg production and egg weight. Furthermore, a prebiotic effect of H. illucens in the diet of laying hens has been suggested where chitin may play a key role. In conclusion, an inclusion of 17% of H. illucens gives inconsistent results regarding production parameters but 12% inclusion entails no deleterious effects on production. To determine the optimal level of inclusion further research is required.

,

Den europeiska äggindustrin är beroende av importerad soja som bidrar till klimatförändring, delvis på grund av avskogning och transporter. Därför behövs alternativa foderkällor. I Sverige är sojanivåerna i hönsfoder lägre än de generella nivåerna i Europa. Sojan som används i hönsfoder i Sverige är också hållbarhetscertifierad. Insekter som H. illucens kan produceras lokalt med hjälp av lokala biprodukter eller matavfall och har en liknande råproteinhalt och aminosyrasammansättning som soja, vilket skulle kunna göra dem till ett lämpligt alternativ. Denna litteraturöversikt sammanställer tillgänglig information om begränsande faktorer för ersättning av sojamjöl med H. illucens i värphönsfoder och dess effekter på foderintag, foderomvandlingsförmåga, äggproduktion och äggkvalité. Även inklusionsnivåer av H. illucens utvärderas. De viktigaste resultaten är att H. illucens har hög halt råprotein och innehåller tillräckliga mängder av de flesta näringsämnena för värphöns. Äggkvalitén verkar förbättras när inklusionsnivån av H. illucens är 17%, men effekterna på andra parametrar är inte lika tydliga eller motsägande. Inklusionsnivå på 12% har inte visat några negativa effekter på foderintag, foderomvandlingsförmåga, äggproduktion och äggvikt. Vidare har en prebiotisk effekt av H. illucens i hönsfoder föreslagits där chitin kan spela en nyckelroll. Sammanfattningsvis ger en inklusionsnivå av H. illucens på 17% inkonsekventa resultat gällande produktionsparametrar medan en inklusionsnivå på 12% inte leder till några negativa effekter gällande produktionen. Ytterligare forskning krävs för att kunna bestämma den optimala inklusionsnivån.

Main title:Insect larvae (Hermetia illucens) as an alternative feed source for laying hens
Authors:Linder, Victoria
Supervisor:Hernandez, Carlos
Examiner:Wall, Helena
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:631
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:fjäderfä, Hermetia illucens, djurfoder, insektsmjöl
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9477
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9477
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:English
Deposited On:04 Jul 2018 08:36
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:41

Repository Staff Only: item control page