Home About Browse Search
Svenska


Hultdin, Isabelle, 2014. Gener som påverkar mjölkens sammansättning hos ko. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
190kB

Abstract

Mjölk är en komplex blandning där de huvudsakliga komponenterna är vatten, laktos, fett och protein. Laktosmängden är den komponent som varierar minst mellan raser och påverkar mängden mjölk mest. Fett- och proteinmängden uppvisar störst skillnad mellan raser och bi-drar till stor del till att mjölk är ett så näringsrikt livsmedel. Dock kännetecknas mjölkfett av en hög andel mättat fett vilket anses påverka människors hälsa negativt. Tidigare premierades hög mjölkavkastning i avelsarbetet med försämrad fertilitet som följd. Avelsmålen har nu-mera breddats och likaså mejeriernas betalningssystem, där fett och senare protein nu ligger i fokus. Mjölkens sammansättning beror på ett flertal faktorer varav en är kons gener. Syftet med litteraturstudien var att studera genernas inverkan på mjölksammansättningen samt om det är möjligt att avla för en viss sammansättning. Medelhöga till höga arvbarheter har skat-tats för de huvudsakliga mjölkkomponenterna, likaså för ingående fettsyror och koagulerings-tid. Mjölkkoavel har stått under ständig förändring och har varit framgångsrik. Många QTL som påverkar mjölkproduktion och sammansättning har påvisats, och i det här arbetet besk-rivs effekten av generna DGAT1, LEP, LEPR och gener för de viktigaste mjölkproteinerna. För dessa gener har polymorfism och allelfrekvenser studerats samt allelernas inverkan på mjölksammansättning och processegenskaper. Efter att nötkreaturens genom blev sekvenserat 2005 har det utvecklats en ny teknik som kallas genomisk selektion. Forskning visar att det är möjligt att använda genomiska avelsvärden och genomisk selektion för en viss mjölksamman-sättning. Alla gener har visat sig påverka sammansättningen och processegenskaper i varierad utsträckning. Därmed kan det vara möjligt att i framtiden bedriva en riktad avel där vissa kor producerar mjölk som är bäst lämpad för en viss mejeriprodukt och därmed öka lönsamheten. Det skulle även kunna underlätta möjligheterna att möta konsumenternas efterfrågan efter olika typer av produkter.

,

Milk is a complex mixture in which the major components are water, lactose, fat and protein. The amount of lactose affect the total amount of milk and lactose is the component that varies least among breeds. Fat and protein are those that exhibit the greatest difference among breeds and they are the major reason why milk is a good nutrient. However, milk fat is characterized of saturated fat which in turn is said to affect human health negatively. In the past there were high premiums for milk yield which also became one of the major breeding goals but with decreased fertility as a result. Nowadays, fat and protein content are the most economically importance components of milk production, and they are also included in many breeding goals. Milk composition depends on several factors, the genetics of the cow being one of them. The aim of this literature review was to study genes affecting the milk composition and possibilities to breed for cows with a specific milk composition. The estimated heritabilities for milk yield and its components are all moderate to high, as well as for fatty acids and coag-ulation. The breeding objectives have been changing over time and great genetic progress has been achieved in dairy breeds over the world. Many QTLs affecting milk production and composition have been identified, and in this review the genes DGAT1, LEP, LEPR and genes controlling the major milk proteins are described. Polymorphisms and some allele fre-quencies have been studied and all the genes affect the composition and/or processing proper-ties in varied extents. The bovine genome was sequenced in 2005 and enabled a new technol-ogy called genomic selection. Research shows that genomic values and selection is possible for traits like milk composition. When results are summarized it is shown that targeted selec-tion for specific milk composition may be an option in the future. Hopefully, this will contrib-ute to greater profitability and will make it easier to meet consumer demand.

Main title:Gener som påverkar mjölkens sammansättning hos ko
Authors:Hultdin, Isabelle
Supervisor:Nilsson, Katja
Examiner:Berglund, Britt
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:435
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:Mjölksammansättning, DGAT1, LEP, LEPR, avel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3317
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3317
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:19 Jun 2014 13:05
Metadata Last Modified:19 Jun 2014 13:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics