Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Åsa, 2016. Mykotoxiner i hästfoder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
714kB

Abstract

Mykotoxiner är giftiga sekundära metaboliter producerade av mögelsvampar. Mögelsvampar uppträder på grödor världen över, och de mest frekvent förekommande släkten som producerar toxiner är Aspergillus spp., Penicillium spp. och Fusarium spp. Vanliga mykotoxiner i foder är deoxynivalenol, zearalenon, fumonisiner, trichotecener, aftatoxin och ochratoxin. Hästar som exponerats för mykotoxiner kan drabbas av allvarliga sjukdomar som leukoencephalomalasi och stachybotryotoxikos. Studier har visat att mykotoxiner ofta förekommer i kraftfoder såsom havre, korn, müsli, majs och betfiber, men även i grovfoder som hö, ensilage, majsensilage och hösilage. I denna litteraturstudie påvisades mykotoxinkoncentrationer över EU:s rekommendationer för hästfoder i endast två foderslag, vilka var havre kontaminerat av zearalenon eller deoxynivalenol och halm kontaminerat av deoxynivalenol. Få studier har dock genomförts gällande hälsopåverkan hos häst efter exponering för mykotoxiner, vilket kan betyda att EU:s gräns- och riktvärden för hästfoder är dåligt underbyggda. Även studier på mykotoxiner i kraftfoder speciellt ämnat för häst saknar mångfald, detsamma gäller grovfoder till alla djurslag. Fler studier behövs för att säkert veta om EU:s direktiv och rekommendationer gällande mykotoxiner i hästfoder är rimliga eller om nya gräns- och riktvärden behövs.

,

Mycotoxins are poisonous secondary metabolites produced by moulds. Moulds are found on crops worldwide and the most frequently found mykotoxin-producing genera are Aspergillus spp., Penicillium spp. and Fusarium spp. Commonly found mycotoxins are deoxynivalenol, zearalenon, fumonisins, trichotecenes, aftatoxins och ochratoxins. Horses exposed to mycotoxins could be at risk of diseases such as leukoencephalomalaci and stachybotryotoxikosis. Studies have shown that mycotoxins are frequently present in feed such as oats, barley, mixed grains and beet pulp, but also in roughages such as hay, silage, corn silage and haylage. In this literature study, only two types of feed displayed concentrations of mycotoxins above EU recommendations in horse feed and that was oats contaminated by zearalenone or deoxynivalenol and straw contaminated by deoxynivalenol. However, few studies have been done considering health effects in horses due to mycotoxin exposure, which could mean that the guidelines from the EU are poorly substantiated. Abundance of studies considering mycotoxins in feed especially made for horses are also lacking and the same is valid for roughages for all kinds of animals. More studies are required to be certain that the EU directives or recommendations considering mycotoxins in horse feed are correct or if new limits or guidelines should be obtained.

Main title:Mykotoxiner i hästfoder
Authors:Andersson, Åsa
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:Spörndly, Rolf
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:571
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:aflatoxiner, fusarium, häst, mykotoxikos, mögel, penicillium, sekundära metaboliter, svamp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5494
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5494
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2016 08:11
Metadata Last Modified:23 Jun 2016 08:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics